Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu


Son Güncellenme Tarihi: 13 Nisan 2018

Portföy Bilgileri

13.04.2018 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 27.10.2003
Fon Toplam Değeri : 3,094,419,239.73
Yatırımcı Sayısı : 799,673
Birim Pay Değeri : 0.051755

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 67.01
Diğer % : 17.25
Ters Repo % : 8.56
Ö̈zel Sektör Tahvil/Bono % : 7.15
Para Piyasaları % : 0.03

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Geniş kapsamda kabul edilen hedef orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvil getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılması, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak yüksek bir reel getiri sağlanması, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasıdır. Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına yatırım yapar. Mevzuat gereği, fon portföyünün minimum %80’lik kısmı kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yönlendirilir ve fon faizi geliri elde etmeyi hedefler.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • M. Fırat KURUCA Üye
 • Erkan ŞAHİNLER Üye
 • A. Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • Tuğrul GEMİCİ Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU