AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Son Güncellenme Tarihi: 23 Mart 2017

Portföy Bilgileri

23.03.2017 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 27.10.2003
Fon Toplam Değeri : 2,959,821,493.73
Yatırımcı Sayısı : 845,701
Birim Pay Değeri : 0.049268

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 80.12
Diğer % : 12.08
Ö̈zel Sektör Tahvil/Bono % : 4.89
Ters Repo % : 2.31
Para Piyasaları % : 0.59

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Geniş kapsamda kabul edilen hedef orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvil getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılması, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak yüksek bir reel getiri sağlanması, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasıdır. Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına yatırım yapar. Mevzuat gereği, fon portföyünün minimum %80’lik kısmı kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yönlendirilir ve fon faizi geliri elde etmeyi hedefler.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı
 • Meral KURDAŞ Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • A.Sibel Öztep OYMACI Üye
 • Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • M.Fırat KURUCA Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU