Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu


Son Güncellenme Tarihi: 13 Nisan 2018

Portföy Bilgileri

13.04.2018 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 27.10.2003
Fon Toplam Değeri : 750,737,684.89
Yatırımcı Sayısı : 238,110
Birim Pay Değeri : 0.03878

Portföy Dağılımı

Yabancı Menkul Kıymet % : 51.15
Diğer % : 22.64
Eurobond % : 16.36
Tahvil/Bono % : 9.68
Para Piyasaları % : 0.17

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon, ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde kurulu şirketlerin hisse senetlerine ve bu ülke Hazine’lerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon; portföyünün en az %70’ini yabancı hisse senetlerine ve yabancı borçlanma araçlarına yatırarak sermaye kazancı, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne borçluluk ifade eden para ve sermaye piyasası araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Borçlanma aracının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. Yüksek oranda odaklandığı yatırım aracına yönelen fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eşdeğeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar.Fon, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde kurulu şirketlerin hisse senetlerine ve bu ülkelerin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapar. Ülke bazında farklılaşan yatırım dağılımıyla parite riskinin minimum seviyeye indirilmesi amaçlanırFonun uluslararası piyasalarda oluşan parite hareketlerinden olumsuz yönde etkilenmeyecek şekilde bir strateji ile yönetilmesi benimsenir.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • M. Fırat KURUCA Üye
 • Erkan ŞAHİNLER Üye
 • A. Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • Tuğrul GEMİCİ Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU