AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Son Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2017

Portföy Bilgileri

26.04.2017 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 15.12.2003
Fon Toplam Değeri : 829,050,898.23
Yatırımcı Sayısı : 97,960
Birim Pay Değeri : 0.045509

Portföy Dağılımı

Eurobond % : 80.87
Yabancı Menkul Kıymet % : 12.85
Ters Repo % : 3.42
Ö̈zel Sektör Tahvil/Bono % : 1.6
Tahvil/Bono % : 0.84
Diğer % : 0.37
Para Piyasaları % : 0.05

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devlet dış borçlanma senetlerine (Eurobond) yatırılarak faiz geliri elde etmek hedeflenmektedir. Fonun yönetim stratejisindeki temel amaç bir yandan Türk Hazine'sinin yurtdışında ihraç ettiği ve çoğunlukla "Eurobond" olarak bilinen kamu dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanırken diğer yandan da döviz kurlarında Türk Lirası aleyhine gelişebilecek olumsuzluklara karşı koruma sağlamaktır.Fonda biriken döviz arzının ters repo yapılarak değerlendirilmesi seçeneği ise fona esneklik kazandıracağı gibi Eurobond fiyatlarında meydana gelebilecek sert fiyat hareketlerine karşı da bir miktar koruma oluşturacaktır.Eurobondların dönemsel kupon ödemeleri olası nakit çıkışları karşılamak için fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturacak, fiyatlarda yaşanabilecek olası oynaklığın olumsuz etkilerinin belirli ölçüde azaltılmasını sağlayacaktır.Kamu dış borçlanma senetleri ihracı, kamu iç borçlanma senetlerine kıyasla yatırımcıyı koruma anlamında çok daha katı kurallara bağlanmış olup, bu durum fonun maruz kalabileceği ihraççı kurumun (Türkiye Hazinesi'nin) kredi ya da geri ödeme riskinin önemli ölçüde azalması anlamına gelmektedir.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı
 • Meral KURDAŞ Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • A.Sibel Öztep OYMACI Üye
 • Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • M.Fırat KURUCA Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU