AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Son Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2017

Portföy Bilgileri

26.04.2017 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 15.12.2003
Fon Toplam Değeri : 257,711,844.59
Yatırımcı Sayısı : 19,741
Birim Pay Değeri : 0.049199

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 76.28
Diğer % : 13.45
Ö̈zel Sektör Tahvil/Bono % : 6.17
Ters Repo % : 3.97
Para Piyasaları % : 0.13

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılarak faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.Fonun yatırım stratejisi, bir yandan uzun vadeli iç borçlanma senetlerine yatırım yapıp yüksek reel faizlerden faydalanırken, diğer yandan da kısa vadeli iç borçlanma senetleri ve ters repo yatırımları sayesinde olası faiz dalgalanmalarından daha az etkilenecek dengeli bir portföy sunmaktır.Yatırım yapılacak kamu borçlanma araçları arasında tercih yapılırken likidite, faizlerdeki değişime duyarlılık gibi unsurlar dikkate alınır. Faizlerde artış beklentisi olduğu dönemlerde portföyün süresi (ağırlıklı ortalama vadesi) azaltılır, faizlerde iniş trendi olduğu durumda da, yüksek faizden daha uzun süreli faydalanabilmek için daha uzun vadeli kamu borçlanma senetleri seçilir.Fondan nakit çıkışı beklendiği durumlarda vade kısaltılarak ve/veya kuponlu senetlere yatırım yapılarak beklenen nakit çıkışları karşılanmaya çalışır.Kamu borçlanma senetleri için gelişmiş bir ikinci el piyasa mevcut olması, fonun karşılaşabileceği likidite riskini azaltmaktadır.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı
 • Meral KURDAŞ Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • A.Sibel Öztep OYMACI Üye
 • Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • M.Fırat KURUCA Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU