Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu


Son Güncellenme Tarihi: 13 Nisan 2018

Portföy Bilgileri

13.04.2018 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 15.12.2003
Fon Toplam Değeri : 205,861,685.49
Yatırımcı Sayısı : 15,832
Birim Pay Değeri : 0.051099

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 77.65
Diğer % : 15.21
Ö̈zel Sektör Tahvil/Bono % : 6.85
Para Piyasaları % : 0.29

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılarak faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.Fonun yatırım stratejisi, bir yandan uzun vadeli iç borçlanma senetlerine yatırım yapıp yüksek reel faizlerden faydalanırken, diğer yandan da kısa vadeli iç borçlanma senetleri ve ters repo yatırımları sayesinde olası faiz dalgalanmalarından daha az etkilenecek dengeli bir portföy sunmaktır.Yatırım yapılacak kamu borçlanma araçları arasında tercih yapılırken likidite, faizlerdeki değişime duyarlılık gibi unsurlar dikkate alınır. Faizlerde artış beklentisi olduğu dönemlerde portföyün süresi (ağırlıklı ortalama vadesi) azaltılır, faizlerde iniş trendi olduğu durumda da, yüksek faizden daha uzun süreli faydalanabilmek için daha uzun vadeli kamu borçlanma senetleri seçilir.Fondan nakit çıkışı beklendiği durumlarda vade kısaltılarak ve/veya kuponlu senetlere yatırım yapılarak beklenen nakit çıkışları karşılanmaya çalışır.Kamu borçlanma senetleri için gelişmiş bir ikinci el piyasa mevcut olması, fonun karşılaşabileceği likidite riskini azaltmaktadır.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • M. Fırat KURUCA Üye
 • Erkan ŞAHİNLER Üye
 • A. Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • Tuğrul GEMİCİ Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU