AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Son Güncellenme Tarihi: 29 Haziran 2016

Portföy Bilgileri

29.06.2016 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 03.05.2013
Fon Toplam Değeri : 91,995,631.2
Yatırımcı Sayısı : 20,773
Birim Pay Değeri : 0.011865

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 68.02
Diğer % : 18.36
Hisse Senetleri % : 6.92
Ö̈zel Sektör Tahvil/Bono % : 5.07
Para Piyasaları % : 1.63

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon, STANDART Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırılır.Fon portföyünün azami yüzde 40’ı ise, BİST 100 veya BİST Katılım endeksindeki pay senetlerine, TL Cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve özel sektör kira sertifikalarına, mevduat/katılım hesabına yatırılır. Vadeli mevduata ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına fon portföyünün azami yüzde 25’i oranında yer verilebilir.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı
 • Meral KURDAŞ Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • A.Sibel Öztep OYMACI Üye
 • Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • M.Fırat KURUCA Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU