AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Son Güncellenme Tarihi: 23 Mart 2017

Portföy Bilgileri

23.03.2017 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 03.05.2013
Fon Toplam Değeri : 110,528,297.13
Yatırımcı Sayısı : 24,975
Birim Pay Değeri : 0.012142

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 95.33
Hisse Senetleri % : 2.89
Para Piyasaları % : 1.78

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
  • En Az Alınabilir Pay Adedi
  • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
  • Alım Satım Yerleri
  • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon, STANDART Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırılır.Fon portföyünün azami yüzde 40’ı ise, BİST 100 veya BİST Katılım endeksindeki pay senetlerine, TL Cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve özel sektör kira sertifikalarına, mevduat/katılım hesabına yatırılır. Vadeli mevduata ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına fon portföyünün azami yüzde 25’i oranında yer verilebilir.