Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu


Son Güncellenme Tarihi: 13 Nisan 2018

Portföy Bilgileri

13.04.2018 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 15.12.2003
Fon Toplam Değeri : 71,991,925.44
Yatırımcı Sayısı : 9,116
Birim Pay Değeri : 0.029367

Portföy Dağılımı

Yabancı Menkul Kıymet % : 43.15
Eurobond % : 30.36
Diğer % : 10.62
Tahvil/Bono % : 8.64
Para Piyasaları % : 7.23

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
 • En Az Alınabilir Pay Adedi
 • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
 • Alım Satım Yerleri
 • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

FON, portföyünün en az %70’i ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip yabancı borçlanma araçlarına yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.Yabancı borçlanma araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.FON varlıklarının en az 70’i yabancı borçlanma araçlarına yatırılarak, Türkiye para ve sermaye piyasalarında meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere karşı koruma sağlamak ve yerli ihraççılar tarafından çıkarılmış yatırım araçlarının risklerinden kaçınmak amaçlanmıştır.Diğer yandan bu borçlanma araçlarının sağlayacağı dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak için fona istikrarlı bir nakit kaynağı oluşturacağı düşünülmektedir.Yabancı borçlanma araçlarının işlem gördüğü ikinci el piyasaların büyüklüğü ve derinliği sayesinde, likidite riski de önemli ölçüde ortadan kalkmaktadır.

 • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
 • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
 • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Fon Kurulu Üyeleri
 • M. Fırat KURUCA Üye
 • Erkan ŞAHİNLER Üye
 • A. Göktürk IŞIKPINAR Üye
 • Mehmet Ali ERSARI Üye
 • Tuğrul GEMİCİ Üye
 • Fon Denetçisi
 • Salim DURSUNOĞLU