AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Son Güncellenme Tarihi: 30 Haziran 2016

Portföy Bilgileri

30.06.2016 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 21.02.2011
Fon Toplam Değeri : 36,581,850.4
Yatırımcı Sayısı : 10,638
Birim Pay Değeri : 0.015629

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 39.45
Hisse Senetleri % : 29.16
Diğer % : 23.1
Ö̈zel Sektör Tahvil/Bono % : 5.86
Para Piyasaları % : 2.43

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
  • En Az Alınabilir Pay Adedi
  • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
  • Alım Satım Yerleri
  • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Geniş kapsamda kabul edilen hedef farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde makul ve istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir. Fon, portföy varlıklarını hisse senetlerine, uzun vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli Hazine borçlanma araçlarına ve kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Mevzuat gereği, Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılır ve Fon sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.