Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu - AKE

Birikimlerinize bir miktar Dolar cinsi eurobond eklemek ister misiniz?

Tasarruflarının bir kısmına dolar cinsi eurobondlar eklemek isteyen yatırımcılara imkan sağlar. Fonun içerisindeki eurobondların getiri dengesinin AK Portföy’ün yatırım süreçlerindeki uzmanlık ve tecrubesi ile optimal şekilde sağlanması hedeflenir.

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.