Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu - AKE

Birikimlerinize bir miktar Dolar cinsi eurobond eklemek ister misiniz?

Tasarruflarının bir kısmına dolar cinsi eurobondlar eklemek isteyen yatırımcılara imkan sağlar. Fonun içerisindeki eurobondların getiri dengesinin AK Portföy’ün yatırım süreçlerindeki uzmanlık ve tecrubesi ile optimal şekilde sağlanması hedeflenir.

Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu - AKE

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7 Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
217.906.597,85 0.029432 1 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.