Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (Atak) - ARM

Piyasa Şartları Çerçevesinde Her Ay Güncellenen Bir Portföye Yatırım Yapın!..

Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu yatırımcılarına karşılaştırma ölçütü olan TL aylık mevduat faizi üzerinde getiri sunmayı hedefler. Fonun varlık dağılımı Varlık Dağılımı ve Yatırım Komiteleri kararları ve ekonometrik modellerle her ay piyasa şartları paralelinde güncellenir. Böylelikle birikim sahipleri profesyonel yatırım süreçleri ve kapsamlı finansal modellerin sonuçlarından direkt olarak yararlanarak sürekli olarak piyasa şartları paralelinde güncellenen bir portföye yatırım yapma fırsatına sahip olur.

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.