Tasarruf Sahiplerine Duyuru

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı” , “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi” , “Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar” , “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar / Genel Esaslar” , “Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları” ve “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski”  bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 13 / 10 / 2017 tarih ve 12233903 - 315.04-E.11549 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar;

Fon’un mevcut ihraç belgesinde; “1 Ocak - 23 Mart 2017”, “24 Mart - 30 Haziran 2017” ve “1 Temmuz - 31 Aralık 2017” tarihleri arası olarak belirlenmiş olan “Fon Alım Talimatları için Talep Toplama Dönemleri”
Yapılan değişiklik ile;
Sadece 2017 yılı için geçerli olmak üzere; “1 Ocak - 23 Mart 2017”, “24 Mart - 30 Haziran 2017”,                   “1 Temmuz - 15 Kasım 2017” ve “16 Kasım - 31 Aralık 2017” tarihleri arası olarak belirlenmiştir.
2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere, Fon’un genel talep toplama dönemleri; “16 Kasım - 15 Mayıs” ve “16 Mayıs - 15 Kasım” tarihleri olarak uygulanmaya başlanacaktır.

2) Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları;
Fon’un mevcut ihraç belgesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Odeabank A.Ş. olarak belirlenmiş olan katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanallarına,
Yapılan değişiklik ile;
“Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.” ve “ING Bank A.Ş.” kuruluşları ilave edilmiştir.


3) Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar;
Mevcut uygulamada Fon’un yıl sonu raporlamasında kullanılacak gayrimenkul değerleme raporları Aralık tarihli olarak hazırlatılıp Haziran ayında gözden geçirilmekte iken,
Yapılan değişiklik ile;
Tebliğ’de belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde, 15 Kasım tarihi öncesinde tamamlanmak kaydı ile ilgili hesap döneminin (yıl sonu) son üç ayı içerisinde hazırlatılacak ve 15 Mayıs tarihi öncesinde tamamlanmak kaydı ile, altı aylık ara hesap döneminin son üç ayı içerisinde ilgili değerleme kuruluşları tarafından gözden geçirilecektir.

4) Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi;
Hasan Recai Anbarcı Kurucu’nun Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup 02.08.2017 tarihi itibari ile yerine Murat Öztunç Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.