Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY ODEABANK VARLIK YÖNETİMİ FON SEPETİ ÖZEL FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Odeabank Varlık Yönetimi Fon Sepeti Özel Fonu”nun (Fon) izahnamesinin; “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri, “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.” , “1.3.” , “1.5.” ve “1.6.” maddeleri, “II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI” başlıklı bölümde yer alan “2.3.” ve “2.4” maddeleri, “V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “5.2.” maddesi, “VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan genel esaslar ile “6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.”, “6.5.”  ve “6.6.” maddeleri, “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan “7.1.”, “7.1.2.” ve “7.1.3.” maddeleri, “IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünde yer alan “9.4.” ve “9.8.” maddeleri ve “XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATIŞI” bölümünün başlığı, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19 / 12 / 2017 tarih ve 12233903 - 12233903-305.01.01-E.14064  sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 19 / 01 /2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği