Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ve

AK PORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı;  “Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu” ve “Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu”nun unvan, yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütlerinin değiştirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel fon izahname standardına uyum sağlanması amacıyla, fon izahnamelerinin “1.1.”, “1.3.”, “1.5.”, “1.6.”, “2.3.”, “2.5.”, “6.4.”, “7.1.”  “7.1.3.”, “9.4.” ve “9.8.” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28 / 12 / 2017 tarih ve 12233903- 305.01.01-E.14475 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 01 / 02 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği