BGY Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru – İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişikliği

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” içtüzüğünde yer alan “15. Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” maddesi ile ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar”, “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”, “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”, “Fon Denetimini Yapacak Kuruluş”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski” ve “Fonun Tasfiye Şekline İlişkin Bilgiler” bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 - 315.04-E.1872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru (PDF)