Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon - PUC

image description

Şirket yatırımlarınıza yüksek likidite ve günlük getiri

Kısa vadeli mevduat, repo ve banka tahvili gibi her an paraya çevrilebilir ürünlerden oluşan Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon, şirketlerin nakit varlıklarını değerlendirmesine olanak sağlıyor.

Yapılan yeni düzenleme ile şirketlerin belirli yatırım fonlarından doğan kazançları kurumlar vergisi dışında tutuluyor. Şirketlerin mevduat, bono, tahvil gibi TL ürünlere doğrudan yatırım yapmaları yerine, fonlar aracılığıyla yatırım yapmaları önemli bir avantaj getiriyor.

Fonun Avantajları Nelerdir?
Sabit getirili ve likiditesi yüksek ürünlere yatırım.
Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı
Esnek giriş-çıkış saatleri. (09:00 – 13:30 arası)
Ak Portföy uzmanlığı
Kolay, günlük getiri takibi
Şirketlere TL enstrümanlarla vergi avantajı

Katılma payı alım veya satım talimat iptali mümkün değildir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilen alım/satım talimatları aynı gün saat 14:30 sonrası gerçekleşir.

AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ (TL) SERBEST FON - PUC

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
56.640.197,42 1.61251 1 %
Fon Varlık Dağılımı

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.