Genel Bilgiler

  • Yönetilen portföylerin belirlenen hedeflere ulaşması yolunda gerekli olan strateji ve aksiyon planlarını hazırlamak
  • Orta vadeli strateji ve aksiyon planlarını gözden geçirmek, sonuçlarını değerlendirmek
  • Yeni stratejiler üretmek
  • Haftalık ekonomik ve siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve bir sonraki haftaya ışık tutmak
  • Sözleşme dahilinde verilmekte olan yatırım danışmanlığı faaliyeti ile ilgili olarak müşterilere aktarılacak olan yatırım stratejileri ve tavsiyeleri oluşturmak
  • Emeklilik fonlarının ve portföy yöneticilerinin performans değerlendirme esaslarını oluşturmak ve izlemek

Emeklilik Fonlarının mal varlığı, kurucu ve yöneticisinin mal varlığından ayrı olarak BIST'nin resmi Takas ve Saklama Bankası olan Takasbank güvencesi altında saklanmaktadır. Ayrıca SPK Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

Emeklilik Fonlarının kurucu, yönetici ve saklayıcısının fon ile ilgili tüm hesap ve işlemleri SPK'nın denetimi altındadır.

Emeklilik fonları, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, repo, vadeli mevduat gibi çeşitli yatırım araçlarından oluşur. Böylece yatırımcı, tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten korunmuş olur.

Ak Portföy Yönetimi'nde risk ve iç kontrol konularında uluslararası kabul görmüş standartlar uygulanmaktadır. İlk defa risk yönetimi yazılımı kullanan portföy yönetim şirketi olan Ak Portföy'de fonların riskleri günlük olarak izlenmektedir.

Limit ve Pozisyon değerlendirmeleri (durasyon, konsantrasyon, likidite limitleri vb.) ile Stres Testi ve Duyarlılık Analizleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca, Riske Maruz Değer verileri (VAR) Risk Yönetimi ekibi tarafından hesaplanmakta ve takip edilmektedir.
 
Fonların, ilgili mevzuata, fon iç tüzük ve izahnamelerine ve Ak Portföy Yönetimi tarafından belirlenen kurallara uyumluluğu İç Kontrol Birimi tarafından gerçekleştirilmekte ve ilgili taraflara düzenli olarak raporlanmaktadır.

Emeklilik fonunda, birikimler büyük ölçekli yatırımcı profiline göre değerlendirilmiş olur. Böylelikle küçük birikimler, büyük yatırımcının sahip olduğu yatırım avantajlarından yararlandırılır. 

AgeSA Emeklilik fonları için Akbank T.A.Ş. Şubelerinden, www.avivasa.com.tr adresinden ve AgeSA Emeklilik çağrı merkezinden (444 11 11) ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.