Özel Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi Hizmeti; sermaye piyasası araçlarından oluşan portföylerin, yatırımcı risk profiline uygun olarak, imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Ak Portföy Yönetimi AŞ; portföy sahibinin risk-getiri tercihlerini gözönünde tutar, benchmark yaklaşımını temel alır ve belirlenmiş kurallara bağlanmış yatırım stratejisi ile hareket eder. Portföy yönetim süreçlerinde uluslararası risk yönetimi standartlarını uygular.  Portföylerde likiditeye ve yatırım aracı çeşitlendirmesine önem verilir. Aktif portföy yönetim tarzı ve etkin piyasa görüşü ile Ak Portföy Yönetimi AŞ yatırımlara istikrarlı olarak, her dönemde katma değer yaratmayı hedefler. Temel amaç istikrarlı olarak portföye katma değer sağlamak, portföy sahibi ile uzun vadeli ve verimli bir ilişki yaratabilmektir.

Ak Portföy AŞ’nin en büyük güvencesi, güçlü portföy yönetimi ekibidir. Ak Portföy AŞ  portföyleri belirlenmiş sınırlama ve hedefler doğrultusunda yönetmekte, portföylere istikrarlı katma değer sağlamaktadır. Yatırımcılar ise yönetim tarzımız konusundaki tecrübe ve deneyimlerimize tam güven duymaktadırlar.