AEC

Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

xxxxFon payları Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilebilir.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
 • Trend
 • Fiyat 0.069383
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.12121
 • 1A %3.27
 • 6A %20.89
 • Yılbaşı %17.72
 • 1Y %59.86
 • 2Y -
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre, getiri ve risk analizleri ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobondlara, Türk ortaklık paylarına, ters repoya, TL ve döviz cinsinden mevduata, yatırım fonu katılım paylarına ve kredi riski analizleri sonucunda Türk özel sektör borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapmaktır. Fon; temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre, getiri ve risk analizleri ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobondlara, Türk ortaklık paylarına, ters repoya, TL ve döviz cinsinden mevduata, yatırım fonu katılım paylarına ve kredi riski analizleri sonucunda Türk özel sektör borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapmaktır. Fon; temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Risk Değeri
3 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 12.905.774,61 TL
Pay Değeri 0.069383
Yönetim Ücreti %0,75
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST 100 GETİRİ + %20 BIST-KYD DİBS Kısa + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
AE3

Agesa Hayat Ve Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %139.92
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AEG

Agesa Hayat Ve Emeklilik Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %76.35
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 6 Ay
image description
AVD

Agesa Hayat Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %89.06
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVE

Agesa Hayat Ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %197.29
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVP

Agesa Hayat Ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %122.53
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVY

Agesa Hayat Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %91.37
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay