Duyurular

Endeks Bilgileri  
Endeks: Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi
Sembol: AKSTS
ISIN Kodu:   -
Endeksteki Şirket Sayısı: 12
Endeks Yayın Tarihi:  29.01.2024
Endeks Başlangıç Tarihi:  29.01.2024
Endeks Başlangıç Değeri:  1000
Gözden Geçirme Dönemi:  Yılda 1 (Aralık)
Dahil Olan Pazarlar:  Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Endeks Bilgileri 
Endeks:Ak Portföy Değer Odaklı 100
Sembol:AKDOS
ISIN Kodu:  -
Endeksteki Şirket Sayısı:100
Endeks Yayın Tarihi: 25.09.2023
Endeks Başlangıç Tarihi: 25.09.2023
Endeks Başlangıç Değeri: 1000
Gözden Geçirme Dönemi:  
Dahil Olan Pazarlar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Endeks Bilgileri  
Endeks: Ak Portföy Büyüyen Şirketler
Sembol: AKBYS
ISIN Kodu:   -
Endeksteki Şirket Sayısı: 100
Endeks Yayın Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Değeri:  1000
Gözden Geçirme Dönemi:  Yılda 1 (Mayıs - Nisan)
Dahil Olan Pazarlar:  Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi, Ak Portföy tarafından, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören, banka, sigorta şirketleri, hayat ve emeklilik şirketleri, aracı kurumlar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları dışında kalan şirketler arasından, son 3 mali yıl için KAP’ta yayınlanan 12 aylık mali tablo verilerine
1.Hasılat
2.Esas Faaliyet Karı
3.Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Büyümeleri değerlendirilerek, bu kriterlere en çok büyüme kaydeden şirketler arasından ilk 100 şirket endeks kapsamına alınır. Yıllık bileşik büyüme oranları her üç kategori için ayrı ayrı analiz edilir ve ağırlıklandırılarak ilk 100 şirket endeks kapsamına dahil edilir. Denetimden geçmiş yılsonu mali tablolarına göre endeks kapsamına alınacak şirketler yılda bir (Nisan – Mayıs) kez gözden geçirilir.
Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, işbu endeksle ilgili her türlü sorumluluk Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye aittir. Borsa İstanbul A.Ş’nin endeksle ilgili rolü endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks değerlerinin Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye sunulması ile sınırlıdır. Borsa İstanbul A.Ş. endekse, endeksin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil değildir. Borsa İstanbul A.Ş. bu endeksin veya bu endekse bağlı herhangi bir ürünün satışı veya pazarlanması faaliyetlerinde bulunmamakta ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Borsa İstanbul A.Ş. endeks ve/veya bu endeks içerisinde bulunan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda hiçbir garanti vermediği gibi, endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanmasında ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin finansal ürünlerde kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Değerli Yatırımcılarımız;

Yabancı menkul kıymetlere yatırım yapan fonlarda, izahnamede yer alan esaslar kapsamında, işlem talimatlarının gerçekleşme valörleri yurt dışı tatil günleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Yurt dışı piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Yurt dışı piyasaların kapalı ve yurt içi piyasaların açık olduğu günlerde açıklanan fon fiyatları gösterge fiyat olup, alım satım işlemlerine konu fiyat olarak kullanılmamaktadır.

19.06.2024 tarihinde yurt dışı tatiller sebebiyle fon işlemleri, bu piyasaların açık olduğu günlerde belirlenen fiyatlardan gerçekleşecektir.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca ;

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz aşağıda unvanları belirtilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamalarının ve katılma payı alım/satımının durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası’nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır. 08.02.2023 tarihinde söz konusu yatırım fonları için alım/satım talimatı vermiş olan müşterilerimizin bu talimatları 15.02.2023 tarihinde verilmiş olarak değerlendirilecek ve 16.02.2023 tarihli fon fiyatından, fon izahnamesindeki alım/satım esaslarında belirlenmiş olan takas tarihlerinde (valör) gerçekleşecektir.

 • AKU - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • FUA - Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • ALC - Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • AK3 - Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • ADP - Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • ICZ - Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • TGR - Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
 • DTZ - Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
 • VCY - Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
 • TAR - Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon
 • ZFB - Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon
 • MTV - Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
 • ARL - Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
 • ARM - Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
 • ODV - Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
 • APJ - Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
 • GUM - Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
 • ADE - Ak Portföy Değişken Fon
 • AGC - Ak Portföy İkinci Değişken Fon
 • PAI - Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 01.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınan belirli yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 stopaj uygulanacaktır. İlgili Ak Portföy fonları:

Para Piyasası Fonları
 
Borçlanma Araçları Fonları
 
Fon Sepeti Fonları
 
Katılım Fonları
 
Kıymetli Maden Fonları
 
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar
* 01.05.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında halka arz edilecek tüm Anapara Korumalı Fonlar
 
 

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.       Denetçi Raporlarının okunması,

4.       2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.       2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7.       Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

8.       Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

9.       Denetçinin seçilmesi,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

                                                                                               

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.       Denetçi Raporlarının okunması,

4.       2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.       2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7.       Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

8.       Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

9.       Denetçinin seçilmesi,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

                                                                                               

AVZ, AJK, AJE, AJN ve AJL Fonlarının Erken Çıkış Komisyonu ile Yönetim Ücreti Oranlarının Düşürülmesine ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Ak Portföy Serbest Serbest (Döviz) Fon, Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon, Ak Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon ve

Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon’un erken çıkış komisyonu ve yönetim ücreti oranları 26 Ekim 2020 tarihi itibariyle düşürülmüştür. Değişiklik kapsamında uygulanacak kademeli erken çıkış komisyonu ile yeni yönetim ücreti oranlarına aşağıdaki yer alan tablolardan ulaşabilirsiniz.

1)Fon satışlarında uygulanan erken çıkış komisyonları aşağıdaki şekilde indirilmiştir:

2)Uygulanan maksimum yönetim ücretleri de detayları verildiği gibi indirilmiştir:

* AJE Yönetim ücreti kuruluşundan 10/09/2020 tarihine kadar %1,30 olarak uygulanmıştır,  10/09/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında %0 olarak uygulanacaktır.

Değerli Yatırımcımız,

İştirak şirketi olduğumuz Akbank T.A.Ş., iyileştirme çalışmaları kapsamında 4 Eylül 2020 Cuma’yı 5 Eylül 2020 Cumartesi’ye bağlayan gece Türkiye saatiyle 03.00 ile 06.30 saatleri arasında hizmet veremeyecektir. 

Bu kapsamda Akbank T.A.Ş.’nin bankacılık hizmetlerindeki kesinti sırasında  geçici olarak kullanılamayacak ürün ve hizmetlerimiz;

 • Portföy Yönetimi hizmeti verdiğimiz Portföy hesabınıza ilişkin saklayıcımız Akbank T.A.Ş. Portföy Saklama Şubesi üzerinden portföy durum raporu ve nakit ekstresi görüntüleme işlemleri
 • Akbank aracılığı ile yatırım fonu alım/satım talimatı iletilmesi

Çalışmanın ardından tüm yatırım işlemlerinizi kesintisiz yapmaya devam edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 


Dear Investor, 

As part of Akbank’s improvement works, our operations will be suspended between 3:00 am and 6:30 am local time on Saturday September 5, 2020.

The following products and services will temporarily be unavailable during the shutdown;

 • Viewing portfolio status and cash statement reports of your portfolio account  via Akbank T.A.Ş. Portfolio Custody Branch
 • Mutual fund purchase / sale orders through Akbank T.A.Ş.

Once our work is completed, you may resume performing all of your investment transactions as before.

Your support during the improvement works is of great value to us, and we thank you for your understanding.

Regards,

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.       Denetçi Raporlarının okunması,

4.       2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.       2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7.       Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

8.       Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

9.       Denetçinin seçilmesi,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

 

                                                                                               

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİALTINCI FON’A İLİŞKİN DUYURU

“Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %120 Anapara Koruma Amaçlı Yirmialtıncı Fon” adına, Fon’un talep toplama dönemi olan 12.11.2018 - 19.11.2018 tarihleri arasında alınan toplam talep tutarı, Fon izahnamesinin 7.4. nolu maddesinde belirtilen asgari tutar olan 6.700.000 TL’nin altında gerçeleşmiş olup, izahnamenin belirtilen maddesi kapsamında Fon katılma payları ihraç edilmeyecektir.

Fon’un talep toplama dönemi içinde alınan taleplerden dolayı oluşan nemalar, yatırımcıların Akbank T.A.Ş. nezdindeki vadesiz mevduat hesaplarına elde ettikleri nema tutarları ile birlikte geçilecektir.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON’A BAĞLI

AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ       

Ak Portföy Serbest (Döviz) Fon (Fon) izahnamesinin; 6.6. ve 7.1.5. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 12  / 03 / 2018 tarih ve 12233903 - 305.04-E.2807 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklik 19  / 03 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLİĞİNİN KONUSU:

ha önce “fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 yıllık süre” şeklinde belirlenmiş olan çıkış komisyonuna tabi dönemi yapılan değişiklik ile; 09.03.2022 tarihi olarak değiştirilmiştir. Yatırımcılar tarafından 09.03.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

Fon’un satış başlangıç tarihi olan 02.01.2017 tarihi ile 09.03.2017 tarihi arasında fon katılma payı alımı gerçekleştiren yatırımcılar tarafından verilecek satış talimatları için çıkış komisyonuna tabi olunan sürenin hesaplanmasında ise 09.03.2022 tarihi yerine fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 (beş) yıllık süre dikkate alınacaktır.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun içtüzüğünde yer alan; “11.4.”, “15.1.” ve “16.” nolu maddeleri ile ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (varsa)”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında Bilgiler”, “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”, “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”, “Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş”, “Katılma Paylarının Satışı ve Fon’a İadesine İlişkin Esas ve Usuller”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Likidite Riski”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Kaldıraç Riski” , “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski” ve “Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 – 315.04-E.1872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru (PDF)

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” içtüzüğünde yer alan “15. Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” maddesi ile ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar”, “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”, “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”, “Fon Denetimini Yapacak Kuruluş”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski” ve “Fonun Tasfiye Şekline İlişkin Bilgiler” bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 - 315.04-E.1872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru (PDF)

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ve

AK PORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı;  “Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu” ve “Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu”nun unvan, yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütlerinin değiştirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel fon izahname standardına uyum sağlanması amacıyla, fon izahnamelerinin “1.1.”, “1.3.”, “1.5.”, “1.6.”, “2.3.”, “2.5.”, “6.4.”, “7.1.”  “7.1.3.”, “9.4.” ve “9.8.” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28 / 12 / 2017 tarih ve 12233903- 305.01.01-E.14475 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 01 / 02 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY ODEABANK VARLIK YÖNETİMİ FON SEPETİ ÖZEL FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Odeabank Varlık Yönetimi Fon Sepeti Özel Fonu”nun (Fon) izahnamesinin; “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri, “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.” , “1.3.” , “1.5.” ve “1.6.” maddeleri, “II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI” başlıklı bölümde yer alan “2.3.” ve “2.4” maddeleri, “V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “5.2.” maddesi, “VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan genel esaslar ile “6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.”, “6.5.”  ve “6.6.” maddeleri, “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan “7.1.”, “7.1.2.” ve “7.1.3.” maddeleri, “IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünde yer alan “9.4.” ve “9.8.” maddeleri ve “XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATIŞI” bölümünün başlığı, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19 / 12 / 2017 tarih ve 12233903 - 12233903-305.01.01-E.14064  sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 19 / 01 /2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı” , “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi” , “Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar” , “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar / Genel Esaslar” , “Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları” ve “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski”  bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 13 / 10 / 2017 tarih ve 12233903 - 315.04-E.11549 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar;

Fon’un mevcut ihraç belgesinde; “1 Ocak - 23 Mart 2017”, “24 Mart - 30 Haziran 2017” ve “1 Temmuz - 31 Aralık 2017” tarihleri arası olarak belirlenmiş olan “Fon Alım Talimatları için Talep Toplama Dönemleri”
Yapılan değişiklik ile;
Sadece 2017 yılı için geçerli olmak üzere; “1 Ocak - 23 Mart 2017”, “24 Mart - 30 Haziran 2017”,                   “1 Temmuz - 15 Kasım 2017” ve “16 Kasım - 31 Aralık 2017” tarihleri arası olarak belirlenmiştir.
2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere, Fon’un genel talep toplama dönemleri; “16 Kasım - 15 Mayıs” ve “16 Mayıs - 15 Kasım” tarihleri olarak uygulanmaya başlanacaktır.

2) Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları;
Fon’un mevcut ihraç belgesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Odeabank A.Ş. olarak belirlenmiş olan katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanallarına,
Yapılan değişiklik ile;
“Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.” ve “ING Bank A.Ş.” kuruluşları ilave edilmiştir.


3) Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar;
Mevcut uygulamada Fon’un yıl sonu raporlamasında kullanılacak gayrimenkul değerleme raporları Aralık tarihli olarak hazırlatılıp Haziran ayında gözden geçirilmekte iken,
Yapılan değişiklik ile;
Tebliğ’de belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde, 15 Kasım tarihi öncesinde tamamlanmak kaydı ile ilgili hesap döneminin (yıl sonu) son üç ayı içerisinde hazırlatılacak ve 15 Mayıs tarihi öncesinde tamamlanmak kaydı ile, altı aylık ara hesap döneminin son üç ayı içerisinde ilgili değerleme kuruluşları tarafından gözden geçirilecektir.

4) Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi;
Hasan Recai Anbarcı Kurucu’nun Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup 02.08.2017 tarihi itibari ile yerine Murat Öztunç Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2017 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi (09 Ağustos 2017, Saat 11:00)

1.      Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2.      Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
3.      Ana sözleşmenin 9. maddesinin tadil edilmesi ve sermaye artışının yapılması.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

(24 Mart 2017, Saat 14:30)

1.      Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3.      Denetçi raporlarının okunması,

4.      2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki

5.      Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.      2016 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,

7.      Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak  üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,

8.      Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,

9.      Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

10.   Denetçinin seçilmesi,

11.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.                                                                                              

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu”nun içtüzüğünün; “Katılma Paylarının Satısı Ve Fona İadesi İle Nitelikli Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri” başlıklı 11.8. maddesi ile

Fon İhraç Belgesinin;

Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri”,

“Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”

 “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”  bölümleri,

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan  21 / 02 / 2017 tarih ve 12233903 – 12233903-305.04-E.2281 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 23 / 03 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1)    Katılma Paylarının Satısı Ve Fona İadesi İle Nitelikli Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri

Fon katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkün değil iken

Yapılan değişiklik ile;

Fon katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkün hale getirilmiştir.

2)    Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri

Fon katılma paylarına ilişkin herhangi bir asgari işlem limiti bulunmamakta iken,

Yapılan değişiklik ile;

Yatırımcıların her bir katılma payı alım talebi için asgari 100.000 (yüzbin) pay adedi limiti uygulanacaktır.

3)    Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatlarının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedeli Kurucu tarafından tahsil edilmekte iken,

Yapılan değişiklik ile;

Kurucu, alış işleminin gerçekleşeceği fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen fon katılma payı fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilecektir.

4)    Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi

12.01.2017 tarihi itibari ile Burak ŞİMŞEK ; 13.02.2017 tarihi itibari ile de Murat ÖZTUNÇ Fon’un yatırım komitesi üyeliğine atanmıştır.

5)    Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar

Fon’un mevcut ihraç belgesinde“1 Ocak - 30 Haziran” ve “1 Temmuz-31 Aralık” tarihleri arası olarak belirlenmiş olan “Fon Alım Talimatları için Talep Toplama Dönemleri”ne

Yapılan değişiklik ile;

Sadece 2017 yılı için geçerli olmak üzere1 Ocak - 23 Mart 2017” dönemi de eklenerek 2017 yılı için söz konusu alım talimatı talep toplama dönemleri;                                                                                 

1 Ocak - 23 Mart 2017” , “24 Mart - 30 Haziran 2017” , “1 Temmuz - 31 Aralık 2017” olarak belirlenmiştir.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu”nun (Fon) izahnamesinin ; “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümde yer alan 1.1. ve 1.3. maddeleri , VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “Genel Esaslar” maddesi ile VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümde yer alan 7.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 05/01/2017 tarih ve 12233903 – 305.04-E.176 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 28 / 02 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU*:

1)    28/02/2017 tarihi itibari ile Fon’un satılacak katılma payı adedine ilişkin 65.000.000.000 (altmışbeşmilyar) paylık bir üst limit belirlenmiştir. Satılan katılma payı adedi 65.000.000.000 paya ulaştığında fon katılma paylarının satışı durdurulacaktır. Öte yandan katılma paylarının Fon tarafından geri alınması işlemi durdurulamayacak olup, yatırımcıların fon katılma paylarının fona iadesi talepleri karşılanacaktır.

2)    Fon’un mal varlığında karşılanan harcamalara “E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti” ile “E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli” ilave edilmiştir.

* Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir. 

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” nun ihraç belgelerinin,

Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı”,

“Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, 

 “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”

“Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”,

“Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar/ Genel Esaslar/ Alım Talimatı Nemalandırma Esasları”,

“Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları” bölümleri ,

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan  25 / 11 / 2016 tarih ve 12233903-305.04-E.12542 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1 ve 3 Nolu Değişiklikler 29 / 12 / 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

2 Nolu Değişiklik  02 / 01 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1)Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesinde yapılan değişiklik ile ;

Katılma Paylarının Pazarlama, Dağıtımı ve Katılma Paylarının Alım Satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilirken,

yapılan değişiklik ile;

kurucunun yanısıra “ODEABANK A.Ş.” tarafından da yapılacaktır.

2) Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalara İlişkin Esaslar da yapılan değişiklik ile ;

Fon’un portföy yönetim ücreti fon toplam değerinin üç aylık %0,5’i (binde beş), yıllık %2’ (yüzde iki) olup,  Yönetim ücreti, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonunu takip eden 5 işgünü içerisinde tahsil edilirken,

yapılan değişiklik ile;

“Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00548’inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık % 2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilecek olup, bu ücret üçer aylık dönem sonlarını (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) izleyen 5 işgünü içerisinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

3) Fon’un Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi;

Hasan Recai Anbarcı Yatırım Komitesi üyeliğine atanmıştır.

4) Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi

Dalga Öztürk Kurucunun Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup, 23.09.2016 tarihi itibari ile yerine Savaş Külcü Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Fonların ihraç belgesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/BGY internet adresinden ulaşılabilir. 

Kişisel veri güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (T.C. kimlik numarası, cinsiyet, elektronik posta adresi, fotoğraf, özgeçmiş, adres, iletişim bilgileri, varlıklarının/borçlarının bilgisi, kullanılan finansal ürünlere ve yatırım alışkanlığına ilişkin bilgiler, finansal ürünlere erişimde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler ve diğer bilgiler) kişisel veri kapsamındadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla Şirketimizce doğrudan sizlerden veya kanunen yetkili kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut şirketimizin ilişkili taraflarından (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları) veya şirketimizin hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden veya diğer üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından elde edinilebilmekte ve toplanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri çerçevesinde, sahip olduğumuz yetki belgelerine istinaden şirketimizin size yönelik hizmetler sunabilmesi veya bu hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları), sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı aracı kuruluşlara (banka ve aracı kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler yanında yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal gereklilikler ve/veya faaliyet konumuz hizmetin yerine getirilebilmesi gereklilikleri nedenleri ile yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmakta yahut KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili kişisel verilerin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Ak Portföy düzenli olarak yabancı dillerde yazılan ve finans çevrelerinde ses getiren kitapların Türkçe’ye çevrilip basılmasında rol oynuyor.

Bu kitaplardan biri olan Jerome Booth imzalı ‘Tepetaklak Bir Dünyada Yükselen Piyasalar’ı size hediye etmek istiyoruz.

Yapmanız gereken tek şey AppStore veya GooglePlay’den indirebileceğiniz YatırımPlus uygulaması ile ilgili yorum ve önerilerinizi uygulamanın ‘Daha Fazla’ bölümünde yer alan ‘İletişim’ sayfasından bizimle paylaşmak.

Bu sayfada ilettiğiniz mail adresi üzerinden kargo adresinizi almak için sizinle iletişime geçeceğiz.

YatırımPlus ile ilgili bilgi almak ve indirmek için www.yatirimplus.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.

*Kitap hediyesi, yorum ve önerilerini bize ileten ilk 100 kişi için geçerli olacaktır.

Saygılarımızla,

 YATIRIMCILARA DUYURU

Kurucu olduğumuz,  

Fon’un Talep Toplama Dönemi:        18.07.2016 - 22.07.2016

Fon’un Yatırım Dönemi:                     25.07.2016 - 14.06.2017

tarihleri olan, Ak Portföy Yönetimi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onüçüncü Fon’unun talep toplama ve yatırım dönemlerinin aşağıda belirtilen tarihlereertelenmesine karar verilmiştır.

Fon’un Yeni Talep Toplama Dönemi:        01.08.2016 - 05.08.2016

Fon’un Yeni Yatırım Dönemi:                    08.08.2016 - 14.06.2017

Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu” nun izahnamelerinin, “II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI”  başlıklı bölümünde yer alan “2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 14/07/2016 2016 tarih ve 12233903 - 305.04-E.7822 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 18/07 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

Ak Portföy Para Piyasası Fonu’nun ve Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu’nun izahnamelerinde yapılan değişiklik ile, söz konusu fonlarda Takasbank Para Piyasası işlemlerine ilişkin yatırım yapılabilecek azami oran fon toplam değerinin % 100’ü olarak belirlenmiştir.

Fonların izahnamelerinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
(23 Mart 2016, Saat 14:30)1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2015 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
9. Denetçinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Aşağıda unvanları belirtilen fonların izahnamelerinde yer alan 7.1.3. nolu “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinde Onbinde 4,2 (BSMV dahil) olarak belirtilen “Yurt İçi Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu” Onbinde 3,15 (BSMV dahil) olarak güncellenmiştir.
ABS Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon ABU Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
ADE Ak Portföy Değişken Fon
ADP Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
AK3 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
AKU Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ALD Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon AOY Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu ARF Ak Portföy PY Değişken Özel Fon

Duyuru Detay (PDF)

İzahname Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.01.2016 tarih ve 900 numaralı yazısı ile izin verilen “Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu” ve “Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’na ait izahname tadili duyuru metninde belirtilen izahname değişiklikleri 16.02.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

İzahname Tadil Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.01.2016 tarih ve 900 numaralı yazısı ile izin verilen “Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon’na ait ekli izahname tadili duyuru metninde belirtilen izahname değişiklikleri 01.03.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

İzahname Tadil Duyuru

İzahname Değişiklikleri

“AFA” fon kodlu “Ak Portföy Franklin Templeton Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

“AFS” fon kodlu “Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

“AFT” fon kodlu “Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

“AFV” fon kodlu “Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

 

AK PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TASFİYE BİLDİRİM!

"Ak Portföy İkinci özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu" tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5/11/2015 tarih ve 11861 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 16/06/2016. tarihi itibari ile "Ak Portföy ikinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu" tasfiye edilecektir.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgilere KAP'tan ulaşabilirsiniz.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4 Kasım 2015 ÇARŞAMBA SAAT 14:00 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılması.

 • ABB Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • ABS Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon PDF
 • ABU Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon PDF
 • ADE Ak Portföy Değişken Fon PDF
 • ADP Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • AES Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu PDF
 • AFO Ak Portföy Altın Fonu PDF
 • AIS Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu PDF
 • AK2 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AK3 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AKU Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • ALD Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon PDF
 • ALE Ak Portföy Para Piyasası Fonu PDF
 • ALV Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Alt Fonu PDF
 • ANL Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu PDF
 • AOY Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu PDF
 • APT Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • APV Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu PDF
 • ARF Ak Portföy PY Değişken Özel Fon PDF
 • ARP Ak Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon PDF
 • ARS Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon PDF
 • ARU Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli İkinci Serbest Özel Fon PDF
 • ARY Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fon'a Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Fon PDF
 • AVT Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AYR Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AZF Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu PDF

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2014 yılı, Olağan Genel Kurul Gündemi (18 Mart 2015, Saat 15:30)


1.     Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2.     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3.     Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4.     2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5.     Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6.     2014 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7.     Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
8.     Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması
9.     Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10.  Denetçinin seçilmesi
11.  Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Diploma Fonu, düzenli yatırılacak küçük miktarlarla geleceğe yatırım yapmanızı sağlıyor... Akbank Diploma Değişken Fonu, portföy yapısı itibariyle ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli enstrümanlara yatırım yapmakla birlikte kısa vadede değişen ekonomik koşullara uyum sağlayacak şekilde aktif olarak yönetilmektedir.Diploma Fonu, içerisinde bulundurduğu farklı risk ve beklenti seviyelerine hitap eden ürün portföyüyle, 18 yaş altı küçüklerin gelecekleri için birikim yapmak isteyen yatırımcılarımıza önerilen bir yatırım aracıdır.

Akbank BİST Temettü 25 Endeks Fonu, BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan, temettü verimi yüksek hisse senetlerine yatırım yaparak şirketlerin nakit kar payı avantajından faydalanmayı hedefliyor...

Mevcut düşük faiz ortamında alternatif yatırım ürünü ve getiri arayışı giderek artıyor!

Akbank Birebir Bankacılık Değişken Fon, ağırlıklı olarak devlet ve özel sektör tahvilleri gibi sabit getirili enstrümanlara yatırım yaparken,piyasa koşulları paralelinde, diğer varlık sınıflarındaki fırsatları da değerlendirmeye odaklanır.

Özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yaparak getiri açısından fark yaratmayı hedefleyen ve özel sektör ile devlet borçlanma araçlarına tek bir fonla yatırım imkanı sunan Akbank B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu 21 Eylül 2012 itibarıyla tüm Akbank şubelerinden, internet şubesinden ve çağrı merkezi ve ATM'ler üzerinden satışa sunulmuştur.

Fon orta düzey sabit getirili enstrüman risk seviyesinde, ağırlıklı olarak kısa vadeli sabit faizli ve uzun vadeli değişken faizli özel sektör tahvillerine yatırım yapmaktadır. Devlet tahvillerine kıyasla ek getiri vaadeden özel sektör tahvilleri sayesinde fon orta-uzun vadede enflasyonunu üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Türk Lirası’nın yatırım dönemi sonunda, ABD dolarına karşı değer kazanmasına yatırım yapan ve %103 sunan koruması amaçlayan Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 103 Anapara Koruma Amaçlı Ellinci Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Teknoloji sepetinin ( Apple, Google, Amazon ) getirisine yatırım yapan %100 anapara koruması sunan Akbank T.A.Ş.'nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Ellibirinci Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Akbank Global Emtia endeksinin getirisine yatırım yapan ve %100 anapara koruması sunan Akbank T.A.Ş.'nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Elliikinci Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Çin hisse senetlerinin getirisine yatırım yapan (iShares Asia Trust - iShares FTSE A50 China Index borsa yatırım fonu aracılığı ile) ve %100 anapara koruması sunan Akbank T.A.Ş.'Nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Elliüçüncü Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yaparak getiri açısından fark yaratmayı hedefleyen ve özel sektör ile devlet borçlanma araçlarına tek bir fonla yatırım imkanı sunan Akbank B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu 21 Eylül 2012 itibarıyla tüm Akbank şubelerinden, internet şubesinden ve çağrı merkezi ve ATM'ler üzerinden satışa sunulmuştur.

Fon orta düzey sabit getirili enstrüman risk seviyesinde, ağırlıklı olarak kısa vadeli sabit faizli ve uzun vadeli değişken faizli özel sektör tahvillerine yatırım yapmaktadır. Devlet tahvillerine kıyasla ek getiri vaadeden özel sektör tahvilleri sayesinde fon orta-uzun vadede enflasyonunu üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Kira sertifikaları,ülkemizde hızla gelişmesi beklenen yatırım enstrümanları. Bu yeni piyasanın önümüzdeki dönemde geniş bir yatırımcı potansiyeline ulaşması bekleniyor.

Akbank, Kira Sertifikaları Fonu ile, ağırlıklı olarak devlet ve özel sektör kira sertifikaları gelirlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılara önemli bir imkan sunuyor.

Endeks Bilgileri  
Endeks: Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi
Sembol: AKSTS
ISIN Kodu:   -
Endeksteki Şirket Sayısı: 12
Endeks Yayın Tarihi:  29.01.2024
Endeks Başlangıç Tarihi:  29.01.2024
Endeks Başlangıç Değeri:  1000
Gözden Geçirme Dönemi:  Yılda 1 (Aralık)
Dahil Olan Pazarlar:  Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Endeks Bilgileri 
Endeks:Ak Portföy Değer Odaklı 100
Sembol:AKDOS
ISIN Kodu:  -
Endeksteki Şirket Sayısı:100
Endeks Yayın Tarihi: 25.09.2023
Endeks Başlangıç Tarihi: 25.09.2023
Endeks Başlangıç Değeri: 1000
Gözden Geçirme Dönemi:  
Dahil Olan Pazarlar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Endeks Bilgileri  
Endeks: Ak Portföy Büyüyen Şirketler
Sembol: AKBYS
ISIN Kodu:   -
Endeksteki Şirket Sayısı: 100
Endeks Yayın Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Değeri:  1000
Gözden Geçirme Dönemi:  Yılda 1 (Mayıs - Nisan)
Dahil Olan Pazarlar:  Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi, Ak Portföy tarafından, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören, banka, sigorta şirketleri, hayat ve emeklilik şirketleri, aracı kurumlar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları dışında kalan şirketler arasından, son 3 mali yıl için KAP’ta yayınlanan 12 aylık mali tablo verilerine
1.Hasılat
2.Esas Faaliyet Karı
3.Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Büyümeleri değerlendirilerek, bu kriterlere en çok büyüme kaydeden şirketler arasından ilk 100 şirket endeks kapsamına alınır. Yıllık bileşik büyüme oranları her üç kategori için ayrı ayrı analiz edilir ve ağırlıklandırılarak ilk 100 şirket endeks kapsamına dahil edilir. Denetimden geçmiş yılsonu mali tablolarına göre endeks kapsamına alınacak şirketler yılda bir (Nisan – Mayıs) kez gözden geçirilir.
Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, işbu endeksle ilgili her türlü sorumluluk Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye aittir. Borsa İstanbul A.Ş’nin endeksle ilgili rolü endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks değerlerinin Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye sunulması ile sınırlıdır. Borsa İstanbul A.Ş. endekse, endeksin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil değildir. Borsa İstanbul A.Ş. bu endeksin veya bu endekse bağlı herhangi bir ürünün satışı veya pazarlanması faaliyetlerinde bulunmamakta ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Borsa İstanbul A.Ş. endeks ve/veya bu endeks içerisinde bulunan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda hiçbir garanti vermediği gibi, endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanmasında ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin finansal ürünlerde kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Değerli Yatırımcılarımız;

Yabancı menkul kıymetlere yatırım yapan fonlarda, izahnamede yer alan esaslar kapsamında, işlem talimatlarının gerçekleşme valörleri yurt dışı tatil günleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Yurt dışı piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Yurt dışı piyasaların kapalı ve yurt içi piyasaların açık olduğu günlerde açıklanan fon fiyatları gösterge fiyat olup, alım satım işlemlerine konu fiyat olarak kullanılmamaktadır.

19.06.2024 tarihinde yurt dışı tatiller sebebiyle fon işlemleri, bu piyasaların açık olduğu günlerde belirlenen fiyatlardan gerçekleşecektir.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca ;

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz aşağıda unvanları belirtilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamalarının ve katılma payı alım/satımının durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası’nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır. 08.02.2023 tarihinde söz konusu yatırım fonları için alım/satım talimatı vermiş olan müşterilerimizin bu talimatları 15.02.2023 tarihinde verilmiş olarak değerlendirilecek ve 16.02.2023 tarihli fon fiyatından, fon izahnamesindeki alım/satım esaslarında belirlenmiş olan takas tarihlerinde (valör) gerçekleşecektir.

 • AKU - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • FUA - Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • ALC - Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • AK3 - Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • ADP - Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • ICZ - Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • TGR - Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
 • DTZ - Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
 • VCY - Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
 • TAR - Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon
 • ZFB - Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon
 • MTV - Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
 • ARL - Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
 • ARM - Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
 • ODV - Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
 • APJ - Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
 • GUM - Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
 • ADE - Ak Portföy Değişken Fon
 • AGC - Ak Portföy İkinci Değişken Fon
 • PAI - Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile 01.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınan belirli yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 stopaj uygulanacaktır. İlgili Ak Portföy fonları:

Para Piyasası Fonları
 
Borçlanma Araçları Fonları
 
Fon Sepeti Fonları
 
Katılım Fonları
 
Kıymetli Maden Fonları
 
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar
* 01.05.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında halka arz edilecek tüm Anapara Korumalı Fonlar
 
 

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.       Denetçi Raporlarının okunması,

4.       2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.       2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7.       Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

8.       Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

9.       Denetçinin seçilmesi,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

                                                                                               

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.       Denetçi Raporlarının okunması,

4.       2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.       2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7.       Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

8.       Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

9.       Denetçinin seçilmesi,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

                                                                                               

AVZ, AJK, AJE, AJN ve AJL Fonlarının Erken Çıkış Komisyonu ile Yönetim Ücreti Oranlarının Düşürülmesine ilişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Ak Portföy Serbest Serbest (Döviz) Fon, Ak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, Ak Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon, Ak Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon ve

Ak Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon’un erken çıkış komisyonu ve yönetim ücreti oranları 26 Ekim 2020 tarihi itibariyle düşürülmüştür. Değişiklik kapsamında uygulanacak kademeli erken çıkış komisyonu ile yeni yönetim ücreti oranlarına aşağıdaki yer alan tablolardan ulaşabilirsiniz.

1)Fon satışlarında uygulanan erken çıkış komisyonları aşağıdaki şekilde indirilmiştir:

2)Uygulanan maksimum yönetim ücretleri de detayları verildiği gibi indirilmiştir:

* AJE Yönetim ücreti kuruluşundan 10/09/2020 tarihine kadar %1,30 olarak uygulanmıştır,  10/09/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında %0 olarak uygulanacaktır.

Değerli Yatırımcımız,

İştirak şirketi olduğumuz Akbank T.A.Ş., iyileştirme çalışmaları kapsamında 4 Eylül 2020 Cuma’yı 5 Eylül 2020 Cumartesi’ye bağlayan gece Türkiye saatiyle 03.00 ile 06.30 saatleri arasında hizmet veremeyecektir. 

Bu kapsamda Akbank T.A.Ş.’nin bankacılık hizmetlerindeki kesinti sırasında  geçici olarak kullanılamayacak ürün ve hizmetlerimiz;

 • Portföy Yönetimi hizmeti verdiğimiz Portföy hesabınıza ilişkin saklayıcımız Akbank T.A.Ş. Portföy Saklama Şubesi üzerinden portföy durum raporu ve nakit ekstresi görüntüleme işlemleri
 • Akbank aracılığı ile yatırım fonu alım/satım talimatı iletilmesi

Çalışmanın ardından tüm yatırım işlemlerinizi kesintisiz yapmaya devam edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 


Dear Investor, 

As part of Akbank’s improvement works, our operations will be suspended between 3:00 am and 6:30 am local time on Saturday September 5, 2020.

The following products and services will temporarily be unavailable during the shutdown;

 • Viewing portfolio status and cash statement reports of your portfolio account  via Akbank T.A.Ş. Portfolio Custody Branch
 • Mutual fund purchase / sale orders through Akbank T.A.Ş.

Once our work is completed, you may resume performing all of your investment transactions as before.

Your support during the improvement works is of great value to us, and we thank you for your understanding.

Regards,

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.       Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3.       Denetçi Raporlarının okunması,

4.       2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5.       Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.       2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7.       Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,

8.       Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

9.       Denetçinin seçilmesi,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

 

                                                                                               

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİALTINCI FON’A İLİŞKİN DUYURU

“Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %120 Anapara Koruma Amaçlı Yirmialtıncı Fon” adına, Fon’un talep toplama dönemi olan 12.11.2018 - 19.11.2018 tarihleri arasında alınan toplam talep tutarı, Fon izahnamesinin 7.4. nolu maddesinde belirtilen asgari tutar olan 6.700.000 TL’nin altında gerçeleşmiş olup, izahnamenin belirtilen maddesi kapsamında Fon katılma payları ihraç edilmeyecektir.

Fon’un talep toplama dönemi içinde alınan taleplerden dolayı oluşan nemalar, yatırımcıların Akbank T.A.Ş. nezdindeki vadesiz mevduat hesaplarına elde ettikleri nema tutarları ile birlikte geçilecektir.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON’A BAĞLI

AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ       

Ak Portföy Serbest (Döviz) Fon (Fon) izahnamesinin; 6.6. ve 7.1.5. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 12  / 03 / 2018 tarih ve 12233903 - 305.04-E.2807 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklik 19  / 03 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLİĞİNİN KONUSU:

ha önce “fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 yıllık süre” şeklinde belirlenmiş olan çıkış komisyonuna tabi dönemi yapılan değişiklik ile; 09.03.2022 tarihi olarak değiştirilmiştir. Yatırımcılar tarafından 09.03.2022 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

Fon’un satış başlangıç tarihi olan 02.01.2017 tarihi ile 09.03.2017 tarihi arasında fon katılma payı alımı gerçekleştiren yatırımcılar tarafından verilecek satış talimatları için çıkış komisyonuna tabi olunan sürenin hesaplanmasında ise 09.03.2022 tarihi yerine fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 (beş) yıllık süre dikkate alınacaktır.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun içtüzüğünde yer alan; “11.4.”, “15.1.” ve “16.” nolu maddeleri ile ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (varsa)”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında Bilgiler”, “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”, “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”, “Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş”, “Katılma Paylarının Satışı ve Fon’a İadesine İlişkin Esas ve Usuller”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Likidite Riski”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Kaldıraç Riski” , “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski” ve “Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 – 315.04-E.1872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru (PDF)

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” içtüzüğünde yer alan “15. Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” maddesi ile ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar”, “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”, “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”, “Fon Denetimini Yapacak Kuruluş”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski” ve “Fonun Tasfiye Şekline İlişkin Bilgiler” bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 - 315.04-E.1872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru (PDF)

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ve

AK PORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı;  “Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu” ve “Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu”nun unvan, yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütlerinin değiştirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel fon izahname standardına uyum sağlanması amacıyla, fon izahnamelerinin “1.1.”, “1.3.”, “1.5.”, “1.6.”, “2.3.”, “2.5.”, “6.4.”, “7.1.”  “7.1.3.”, “9.4.” ve “9.8.” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28 / 12 / 2017 tarih ve 12233903- 305.01.01-E.14475 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 01 / 02 / 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY ODEABANK VARLIK YÖNETİMİ FON SEPETİ ÖZEL FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Odeabank Varlık Yönetimi Fon Sepeti Özel Fonu”nun (Fon) izahnamesinin; “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri, “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümünde yer alan “1.1.” , “1.3.” , “1.5.” ve “1.6.” maddeleri, “II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI” başlıklı bölümde yer alan “2.3.” ve “2.4” maddeleri, “V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “5.2.” maddesi, “VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan genel esaslar ile “6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.”, “6.5.”  ve “6.6.” maddeleri, “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan “7.1.”, “7.1.2.” ve “7.1.3.” maddeleri, “IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünde yer alan “9.4.” ve “9.8.” maddeleri ve “XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATIŞI” bölümünün başlığı, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 19 / 12 / 2017 tarih ve 12233903 - 12233903-305.01.01-E.14064  sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu değişiklikler 19 / 01 /2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahname Değişikliği

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı” , “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi” , “Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar” , “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar / Genel Esaslar” , “Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları” ve “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski”  bölümleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 13 / 10 / 2017 tarih ve 12233903 - 315.04-E.11549 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar;

Fon’un mevcut ihraç belgesinde; “1 Ocak - 23 Mart 2017”, “24 Mart - 30 Haziran 2017” ve “1 Temmuz - 31 Aralık 2017” tarihleri arası olarak belirlenmiş olan “Fon Alım Talimatları için Talep Toplama Dönemleri”
Yapılan değişiklik ile;
Sadece 2017 yılı için geçerli olmak üzere; “1 Ocak - 23 Mart 2017”, “24 Mart - 30 Haziran 2017”,                   “1 Temmuz - 15 Kasım 2017” ve “16 Kasım - 31 Aralık 2017” tarihleri arası olarak belirlenmiştir.
2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere, Fon’un genel talep toplama dönemleri; “16 Kasım - 15 Mayıs” ve “16 Mayıs - 15 Kasım” tarihleri olarak uygulanmaya başlanacaktır.

2) Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları;
Fon’un mevcut ihraç belgesinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Odeabank A.Ş. olarak belirlenmiş olan katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanallarına,
Yapılan değişiklik ile;
“Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.” ve “ING Bank A.Ş.” kuruluşları ilave edilmiştir.


3) Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar;
Mevcut uygulamada Fon’un yıl sonu raporlamasında kullanılacak gayrimenkul değerleme raporları Aralık tarihli olarak hazırlatılıp Haziran ayında gözden geçirilmekte iken,
Yapılan değişiklik ile;
Tebliğ’de belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde, 15 Kasım tarihi öncesinde tamamlanmak kaydı ile ilgili hesap döneminin (yıl sonu) son üç ayı içerisinde hazırlatılacak ve 15 Mayıs tarihi öncesinde tamamlanmak kaydı ile, altı aylık ara hesap döneminin son üç ayı içerisinde ilgili değerleme kuruluşları tarafından gözden geçirilecektir.

4) Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi;
Hasan Recai Anbarcı Kurucu’nun Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup 02.08.2017 tarihi itibari ile yerine Murat Öztunç Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2017 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi (09 Ağustos 2017, Saat 11:00)

1.      Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2.      Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
3.      Ana sözleşmenin 9. maddesinin tadil edilmesi ve sermaye artışının yapılması.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

(24 Mart 2017, Saat 14:30)

1.      Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3.      Denetçi raporlarının okunması,

4.      2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki

5.      Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6.      2016 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,

7.      Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak  üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,

8.      Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,

9.      Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

10.   Denetçinin seçilmesi,

11.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.                                                                                              

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu”nun içtüzüğünün; “Katılma Paylarının Satısı Ve Fona İadesi İle Nitelikli Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri” başlıklı 11.8. maddesi ile

Fon İhraç Belgesinin;

Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri”,

“Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”

 “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”  bölümleri,

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan  21 / 02 / 2017 tarih ve 12233903 – 12233903-305.04-E.2281 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 23 / 03 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1)    Katılma Paylarının Satısı Ve Fona İadesi İle Nitelikli Yatırımcılar Arasında Katılma Payı Devri

Fon katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkün değil iken

Yapılan değişiklik ile;

Fon katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkün hale getirilmiştir.

2)    Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri

Fon katılma paylarına ilişkin herhangi bir asgari işlem limiti bulunmamakta iken,

Yapılan değişiklik ile;

Yatırımcıların her bir katılma payı alım talebi için asgari 100.000 (yüzbin) pay adedi limiti uygulanacaktır.

3)    Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatlarının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedeli Kurucu tarafından tahsil edilmekte iken,

Yapılan değişiklik ile;

Kurucu, alış işleminin gerçekleşeceği fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen fon katılma payı fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilecektir.

4)    Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi

12.01.2017 tarihi itibari ile Burak ŞİMŞEK ; 13.02.2017 tarihi itibari ile de Murat ÖZTUNÇ Fon’un yatırım komitesi üyeliğine atanmıştır.

5)    Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar

Fon’un mevcut ihraç belgesinde“1 Ocak - 30 Haziran” ve “1 Temmuz-31 Aralık” tarihleri arası olarak belirlenmiş olan “Fon Alım Talimatları için Talep Toplama Dönemleri”ne

Yapılan değişiklik ile;

Sadece 2017 yılı için geçerli olmak üzere1 Ocak - 23 Mart 2017” dönemi de eklenerek 2017 yılı için söz konusu alım talimatı talep toplama dönemleri;                                                                                 

1 Ocak - 23 Mart 2017” , “24 Mart - 30 Haziran 2017” , “1 Temmuz - 31 Aralık 2017” olarak belirlenmiştir.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu”nun (Fon) izahnamesinin ; “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümde yer alan 1.1. ve 1.3. maddeleri , VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “Genel Esaslar” maddesi ile VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümde yer alan 7.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 05/01/2017 tarih ve 12233903 – 305.04-E.176 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 28 / 02 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU*:

1)    28/02/2017 tarihi itibari ile Fon’un satılacak katılma payı adedine ilişkin 65.000.000.000 (altmışbeşmilyar) paylık bir üst limit belirlenmiştir. Satılan katılma payı adedi 65.000.000.000 paya ulaştığında fon katılma paylarının satışı durdurulacaktır. Öte yandan katılma paylarının Fon tarafından geri alınması işlemi durdurulamayacak olup, yatırımcıların fon katılma paylarının fona iadesi talepleri karşılanacaktır.

2)    Fon’un mal varlığında karşılanan harcamalara “E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti” ile “E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli” ilave edilmiştir.

* Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir. 

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu” nun ihraç belgelerinin,

Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı”,

“Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, 

 “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”

“Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”,

“Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar/ Genel Esaslar/ Alım Talimatı Nemalandırma Esasları”,

“Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları” bölümleri ,

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan  25 / 11 / 2016 tarih ve 12233903-305.04-E.12542 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1 ve 3 Nolu Değişiklikler 29 / 12 / 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

2 Nolu Değişiklik  02 / 01 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1)Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesinde yapılan değişiklik ile ;

Katılma Paylarının Pazarlama, Dağıtımı ve Katılma Paylarının Alım Satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilirken,

yapılan değişiklik ile;

kurucunun yanısıra “ODEABANK A.Ş.” tarafından da yapılacaktır.

2) Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalara İlişkin Esaslar da yapılan değişiklik ile ;

Fon’un portföy yönetim ücreti fon toplam değerinin üç aylık %0,5’i (binde beş), yıllık %2’ (yüzde iki) olup,  Yönetim ücreti, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonunu takip eden 5 işgünü içerisinde tahsil edilirken,

yapılan değişiklik ile;

“Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00548’inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık % 2 (yüzdeiki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilecek olup, bu ücret üçer aylık dönem sonlarını (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) izleyen 5 işgünü içerisinde kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

3) Fon’un Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi;

Hasan Recai Anbarcı Yatırım Komitesi üyeliğine atanmıştır.

4) Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi

Dalga Öztürk Kurucunun Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup, 23.09.2016 tarihi itibari ile yerine Savaş Külcü Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Fonların ihraç belgesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/BGY internet adresinden ulaşılabilir. 

Kişisel veri güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (T.C. kimlik numarası, cinsiyet, elektronik posta adresi, fotoğraf, özgeçmiş, adres, iletişim bilgileri, varlıklarının/borçlarının bilgisi, kullanılan finansal ürünlere ve yatırım alışkanlığına ilişkin bilgiler, finansal ürünlere erişimde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler ve diğer bilgiler) kişisel veri kapsamındadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla Şirketimizce doğrudan sizlerden veya kanunen yetkili kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut şirketimizin ilişkili taraflarından (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları) veya şirketimizin hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden veya diğer üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından elde edinilebilmekte ve toplanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri çerçevesinde, sahip olduğumuz yetki belgelerine istinaden şirketimizin size yönelik hizmetler sunabilmesi veya bu hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları), sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı aracı kuruluşlara (banka ve aracı kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler yanında yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal gereklilikler ve/veya faaliyet konumuz hizmetin yerine getirilebilmesi gereklilikleri nedenleri ile yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmakta yahut KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili kişisel verilerin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Ak Portföy düzenli olarak yabancı dillerde yazılan ve finans çevrelerinde ses getiren kitapların Türkçe’ye çevrilip basılmasında rol oynuyor.

Bu kitaplardan biri olan Jerome Booth imzalı ‘Tepetaklak Bir Dünyada Yükselen Piyasalar’ı size hediye etmek istiyoruz.

Yapmanız gereken tek şey AppStore veya GooglePlay’den indirebileceğiniz YatırımPlus uygulaması ile ilgili yorum ve önerilerinizi uygulamanın ‘Daha Fazla’ bölümünde yer alan ‘İletişim’ sayfasından bizimle paylaşmak.

Bu sayfada ilettiğiniz mail adresi üzerinden kargo adresinizi almak için sizinle iletişime geçeceğiz.

YatırımPlus ile ilgili bilgi almak ve indirmek için www.yatirimplus.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.

*Kitap hediyesi, yorum ve önerilerini bize ileten ilk 100 kişi için geçerli olacaktır.

Saygılarımızla,

 YATIRIMCILARA DUYURU

Kurucu olduğumuz,  

Fon’un Talep Toplama Dönemi:        18.07.2016 - 22.07.2016

Fon’un Yatırım Dönemi:                     25.07.2016 - 14.06.2017

tarihleri olan, Ak Portföy Yönetimi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onüçüncü Fon’unun talep toplama ve yatırım dönemlerinin aşağıda belirtilen tarihlereertelenmesine karar verilmiştır.

Fon’un Yeni Talep Toplama Dönemi:        01.08.2016 - 05.08.2016

Fon’un Yeni Yatırım Dönemi:                    08.08.2016 - 14.06.2017

Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu” nun izahnamelerinin, “II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI”  başlıklı bölümünde yer alan “2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 14/07/2016 2016 tarih ve 12233903 - 305.04-E.7822 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 18/07 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

Ak Portföy Para Piyasası Fonu’nun ve Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu’nun izahnamelerinde yapılan değişiklik ile, söz konusu fonlarda Takasbank Para Piyasası işlemlerine ilişkin yatırım yapılabilecek azami oran fon toplam değerinin % 100’ü olarak belirlenmiştir.

Fonların izahnamelerinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
(23 Mart 2016, Saat 14:30)1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2015 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
9. Denetçinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Aşağıda unvanları belirtilen fonların izahnamelerinde yer alan 7.1.3. nolu “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinde Onbinde 4,2 (BSMV dahil) olarak belirtilen “Yurt İçi Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu” Onbinde 3,15 (BSMV dahil) olarak güncellenmiştir.
ABS Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon ABU Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
ADE Ak Portföy Değişken Fon
ADP Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
AK3 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
AKU Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ALD Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon AOY Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu ARF Ak Portföy PY Değişken Özel Fon

Duyuru Detay (PDF)

İzahname Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.01.2016 tarih ve 900 numaralı yazısı ile izin verilen “Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu” ve “Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’na ait izahname tadili duyuru metninde belirtilen izahname değişiklikleri 16.02.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

İzahname Tadil Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.01.2016 tarih ve 900 numaralı yazısı ile izin verilen “Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon’na ait ekli izahname tadili duyuru metninde belirtilen izahname değişiklikleri 01.03.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

İzahname Tadil Duyuru

İzahname Değişiklikleri

“AFA” fon kodlu “Ak Portföy Franklin Templeton Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

“AFS” fon kodlu “Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

“AFT” fon kodlu “Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

“AFV” fon kodlu “Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu” izahnamesinin 7.1.3. “Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar” maddesinin 2 nolu “Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu” bendinde “Yüzbinde 5 (BSMV dahil)” olarak belirtilen Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu “Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)” olarak güncellenmiştir. İzahname Değişikliği

 

AK PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TASFİYE BİLDİRİM!

"Ak Portföy İkinci özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu" tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5/11/2015 tarih ve 11861 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 16/06/2016. tarihi itibari ile "Ak Portföy ikinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu" tasfiye edilecektir.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgilere KAP'tan ulaşabilirsiniz.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4 Kasım 2015 ÇARŞAMBA SAAT 14:00 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılması.

 • ABB Ak Portföy İkinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • ABS Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon PDF
 • ABU Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon PDF
 • ADE Ak Portföy Değişken Fon PDF
 • ADP Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • AES Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu PDF
 • AFO Ak Portföy Altın Fonu PDF
 • AIS Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu PDF
 • AK2 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AK3 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • AKE Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AKU Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • ALC Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PDF
 • ALD Ak Portföy Diploma Değişken Özel Fon PDF
 • ALE Ak Portföy Para Piyasası Fonu PDF
 • ALV Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Alt Fonu PDF
 • ANL Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu PDF
 • AOY Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu PDF
 • APT Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • APV Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu PDF
 • ARF Ak Portföy PY Değişken Özel Fon PDF
 • ARP Ak Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon PDF
 • ARS Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon PDF
 • ARU Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli İkinci Serbest Özel Fon PDF
 • ARY Ak Portföy Yönetimi Koruma Amaçlı Şemsiye Fon'a Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Fon PDF
 • AVT Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AYR Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu PDF
 • AZF Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araçları Özel Fonu PDF

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2014 yılı, Olağan Genel Kurul Gündemi (18 Mart 2015, Saat 15:30)


1.     Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2.     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3.     Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4.     2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki
5.     Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6.     2014 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7.     Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
8.     Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması
9.     Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
10.  Denetçinin seçilmesi
11.  Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Diploma Fonu, düzenli yatırılacak küçük miktarlarla geleceğe yatırım yapmanızı sağlıyor... Akbank Diploma Değişken Fonu, portföy yapısı itibariyle ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli enstrümanlara yatırım yapmakla birlikte kısa vadede değişen ekonomik koşullara uyum sağlayacak şekilde aktif olarak yönetilmektedir.Diploma Fonu, içerisinde bulundurduğu farklı risk ve beklenti seviyelerine hitap eden ürün portföyüyle, 18 yaş altı küçüklerin gelecekleri için birikim yapmak isteyen yatırımcılarımıza önerilen bir yatırım aracıdır.

Akbank BİST Temettü 25 Endeks Fonu, BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan, temettü verimi yüksek hisse senetlerine yatırım yaparak şirketlerin nakit kar payı avantajından faydalanmayı hedefliyor...

Mevcut düşük faiz ortamında alternatif yatırım ürünü ve getiri arayışı giderek artıyor!

Akbank Birebir Bankacılık Değişken Fon, ağırlıklı olarak devlet ve özel sektör tahvilleri gibi sabit getirili enstrümanlara yatırım yaparken,piyasa koşulları paralelinde, diğer varlık sınıflarındaki fırsatları da değerlendirmeye odaklanır.

Özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yaparak getiri açısından fark yaratmayı hedefleyen ve özel sektör ile devlet borçlanma araçlarına tek bir fonla yatırım imkanı sunan Akbank B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu 21 Eylül 2012 itibarıyla tüm Akbank şubelerinden, internet şubesinden ve çağrı merkezi ve ATM'ler üzerinden satışa sunulmuştur.

Fon orta düzey sabit getirili enstrüman risk seviyesinde, ağırlıklı olarak kısa vadeli sabit faizli ve uzun vadeli değişken faizli özel sektör tahvillerine yatırım yapmaktadır. Devlet tahvillerine kıyasla ek getiri vaadeden özel sektör tahvilleri sayesinde fon orta-uzun vadede enflasyonunu üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Türk Lirası’nın yatırım dönemi sonunda, ABD dolarına karşı değer kazanmasına yatırım yapan ve %103 sunan koruması amaçlayan Akbank T.A.Ş.’nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 103 Anapara Koruma Amaçlı Ellinci Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Teknoloji sepetinin ( Apple, Google, Amazon ) getirisine yatırım yapan %100 anapara koruması sunan Akbank T.A.Ş.'nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Ellibirinci Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Akbank Global Emtia endeksinin getirisine yatırım yapan ve %100 anapara koruması sunan Akbank T.A.Ş.'nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Elliikinci Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Çin hisse senetlerinin getirisine yatırım yapan (iShares Asia Trust - iShares FTSE A50 China Index borsa yatırım fonu aracılığı ile) ve %100 anapara koruması sunan Akbank T.A.Ş.'Nin Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Elliüçüncü Alt Fonumuz halka arz edilmiştir.

Özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yaparak getiri açısından fark yaratmayı hedefleyen ve özel sektör ile devlet borçlanma araçlarına tek bir fonla yatırım imkanı sunan Akbank B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu 21 Eylül 2012 itibarıyla tüm Akbank şubelerinden, internet şubesinden ve çağrı merkezi ve ATM'ler üzerinden satışa sunulmuştur.

Fon orta düzey sabit getirili enstrüman risk seviyesinde, ağırlıklı olarak kısa vadeli sabit faizli ve uzun vadeli değişken faizli özel sektör tahvillerine yatırım yapmaktadır. Devlet tahvillerine kıyasla ek getiri vaadeden özel sektör tahvilleri sayesinde fon orta-uzun vadede enflasyonunu üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Kira sertifikaları,ülkemizde hızla gelişmesi beklenen yatırım enstrümanları. Bu yeni piyasanın önümüzdeki dönemde geniş bir yatırımcı potansiyeline ulaşması bekleniyor.

Akbank, Kira Sertifikaları Fonu ile, ağırlıklı olarak devlet ve özel sektör kira sertifikaları gelirlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılara önemli bir imkan sunuyor.