Risk Yönetimi

Ak Portföy Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olarak risk yönetimini önemle ele alarak, güçlü risk yönetimi alt yapısıyla uluslararası kabül görmüş risk ölçüm metodolojileri ve rasyoları kullanmaktadır.

Yönetilen portföyleri olumsuz yönde etkileyecek risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi,ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin en alt düzeye indirilmesi Ak Portföy Risk Yönetimi sisteminin hedefidir. Ak Portföy Risk Yönetimi Sistemi tüm iş birimlerinden bağımsız bir yapıda oluşturularak riskleri belirlemek, analiz etmek ve raporlamakla sorumludur

Ak Portföy Risk Yönetimi felsefesinin ana ilkeleri:

1- Piyasa koşullarındaki gelişmeleri yakından izleyerek, kurumun yönetimi altındaki portföylerin maruz kalabilecekleri riskleri etkin risk yönetimi ölçüm ve hesaplamalarıyla saptamak, yönetmek,

2- Ak Portföy'ün yönetimi altında bulunan tüm portföylerin elde ettiği getirilerin hangi risk seviyesinde sağlandığını ölçerek raporlamak, risk getiri dengesini en uygun düzeyde tutacak portföylerin oluşmasını desteklemek,

3 -Portföylerin yatırımları nedeniyle maruz kalabileceği risk seviyelerinin ölçülerek, önceden belirlenmiş risk seviyelerini aşıp aşmadığını bildirmek, limit aşımlarının önceden belirlenmiş seviyelere çekilmesi sürecini takip etmek,

4- Uluslararası kabül görmüş risk yönetimi düzenlemelerindeki değişiklikleri ve yenilikleri yakından izleyerek en iyi risk yönetimi sistemini oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etmek. 

image description

Türkiye'nin İhracat Gücüne Yatırım Fırsatı!

Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (FUA) ile önde gelen seçilmiş 20 ihracatçı şirkete yatırım yapın.

Detaylı Bilgi