Endeks Bilgileri  
Endeks: Ak Portföy Büyüyen Şirketler
Sembol: AKBYS
ISIN Kodu:   -
Endeksteki Şirket Sayısı: 100
Endeks Yayın Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Değeri:  1000
Gözden Geçirme Dönemi:  Yılda 1 (Mayıs - Nisan)
Dahil Olan Pazarlar:  Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi, Ak Portföy tarafından, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören, banka, sigorta şirketleri, hayat ve emeklilik şirketleri, aracı kurumlar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları dışında kalan şirketler arasından, son 3 mali yıl için KAP’ta yayınlanan 12 aylık mali tablo verilerine
1.Hasılat
2.Esas Faaliyet Karı
3.Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Büyümeleri değerlendirilerek, bu kriterlere en çok büyüme kaydeden şirketler arasından ilk 100 şirket endeks kapsamına alınır. Yıllık bileşik büyüme oranları her üç kategori için ayrı ayrı analiz edilir ve ağırlıklandırılarak ilk 100 şirket endeks kapsamına dahil edilir. Denetimden geçmiş yılsonu mali tablolarına göre endeks kapsamına alınacak şirketler yılda bir (Nisan – Mayıs) kez gözden geçirilir.
Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, işbu endeksle ilgili her türlü sorumluluk Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye aittir. Borsa İstanbul A.Ş’nin endeksle ilgili rolü endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks değerlerinin Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye sunulması ile sınırlıdır. Borsa İstanbul A.Ş. endekse, endeksin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil değildir. Borsa İstanbul A.Ş. bu endeksin veya bu endekse bağlı herhangi bir ürünün satışı veya pazarlanması faaliyetlerinde bulunmamakta ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Borsa İstanbul A.Ş. endeks ve/veya bu endeks içerisinde bulunan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda hiçbir garanti vermediği gibi, endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanmasında ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin finansal ürünlerde kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Endeks Bilgileri  
Endeks: Ak Portföy Büyüyen Şirketler
Sembol: AKBYS
ISIN Kodu:   -
Endeksteki Şirket Sayısı: 100
Endeks Yayın Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Tarihi:  26.05.2023
Endeks Başlangıç Değeri:  1000
Gözden Geçirme Dönemi:  Yılda 1 (Mayıs - Nisan)
Dahil Olan Pazarlar:  Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar

Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi, Ak Portföy tarafından, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören, banka, sigorta şirketleri, hayat ve emeklilik şirketleri, aracı kurumlar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları dışında kalan şirketler arasından, son 3 mali yıl için KAP’ta yayınlanan 12 aylık mali tablo verilerine
1.Hasılat
2.Esas Faaliyet Karı
3.Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Büyümeleri değerlendirilerek, bu kriterlere en çok büyüme kaydeden şirketler arasından ilk 100 şirket endeks kapsamına alınır. Yıllık bileşik büyüme oranları her üç kategori için ayrı ayrı analiz edilir ve ağırlıklandırılarak ilk 100 şirket endeks kapsamına dahil edilir. Denetimden geçmiş yılsonu mali tablolarına göre endeks kapsamına alınacak şirketler yılda bir (Nisan – Mayıs) kez gözden geçirilir.
Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, işbu endeksle ilgili her türlü sorumluluk Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye aittir. Borsa İstanbul A.Ş’nin endeksle ilgili rolü endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks değerlerinin Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye sunulması ile sınırlıdır. Borsa İstanbul A.Ş. endekse, endeksin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil değildir. Borsa İstanbul A.Ş. bu endeksin veya bu endekse bağlı herhangi bir ürünün satışı veya pazarlanması faaliyetlerinde bulunmamakta ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Borsa İstanbul A.Ş. endeks ve/veya bu endeks içerisinde bulunan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda hiçbir garanti vermediği gibi, endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanmasında ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin finansal ürünlerde kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.