AVN

Agesa Hayat Ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Düşük- orta riskli yatırım hedefiyle oluşturulmuş, TL cinsi sabit getirili menkul kıymetler ve sınırlı oranda ortaklık paylarından oluşan bu fon ile istikrarlı reel getiri sağlama imkanı yakalayın.Geleceğe Yatırım Yapın!

Otomatik katılım sisteminde geçirilen bir yılın sonunda fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri Standart Fonlara yönlendirilir. Fon, içerisinde orta – uzun vadeli borçlanma araçları ve sınırlı miktarda ortaklık payları barındırır. Düşük-orta risk profiline sahip yatırım yatırımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
AVN
4 / 7
 • 0.067736
 • %0.27981
 • %6.61
 • %31.51
 • %27.37
 • %80.37
 • %180.95
 • Trend
 • Fiyat 0.067736
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.27981
 • 1A %6.61
 • 6A %31.51
 • Yılbaşı %27.37
 • 1Y %80.37
 • 2Y %180.95
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %40'ı ise TL cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, organize para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına veya BIST 100 endeksindeki veya BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon içerisindeki varlık dağılımı belirlenirken, beklenen getiri ve risk analizlerine dayanan en uygun bileşim hedeflenir. Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %40'ı ise TL cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, organize para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına veya BIST 100 endeksindeki veya BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon içerisindeki varlık dağılımı belirlenirken, beklenen getiri ve risk analizlerine dayanan en uygun bileşim hedeflenir. Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Risk Değeri
4 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 750.845.115,09 TL
Pay Değeri 0.067736
Yönetim Ücreti %1,86
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST 100 GETİRİ + %65 BIST-KYD DİBS Tüm + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
AZS

Allianz Hayat Ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %82.33
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
HEK

Axa Hayat Ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %75.66
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay