AVY

Agesa Hayat Ve Emeklilik Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Karma fon yapısı ile yönetilen bu fon ile emeklilik birikimlerinizi hisse senetleri, uzun vadeli Hazine borçlanma enstrümanları, kısa vadeli Hazine borçlanma araçları ve kısa vadeli para piyasası araçlarında değerlendirebilirsiniz.Fon, karma fon stratejisiyle borçlanma araçları, ortaklık payları, kıymetli madenler gibi çeşitli varlık sınıflarına belirli risk aralığında yatırım yapar ve varlık dağılımı aktif olarak güncellenir. Emeklilik şirketlinin ilgili grup planına dahil olan katılımcılar yatırım yapabilmektedir.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
AVY
5 / 7
 • 0.165780
 • %0.20491
 • %5.21
 • %30.60
 • %31.16
 • %91.37
 • %222.13
 • Trend
 • Fiyat 0.165780
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.20491
 • 1A %5.21
 • 6A %30.60
 • Yılbaşı %31.16
 • 1Y %91.37
 • 2Y %222.13
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon; portföyünün kalanı ile değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, riskin dağıtılmasını gözeterek reel getiri hedefiyle hareket eder. Hedeflenen reel getiri hedefine ulaşmak için çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmaktadır. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
AkPortföy
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon; portföyünün kalanı ile değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, riskin dağıtılmasını gözeterek reel getiri hedefiyle hareket eder. Hedeflenen reel getiri hedefine ulaşmak için çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmaktadır. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Risk Değeri
5 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 124.035.792,32 TL
Pay Değeri 0.16578
Yönetim Ücreti %1
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST 30 GETİRİ + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %25 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
AE3

Agesa Hayat Ve Emeklilik Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %139.92
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AEC

Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %59.86
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AEG

Agesa Hayat Ve Emeklilik Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %76.35
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 6 Ay
image description
AVD

Agesa Hayat Ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %89.06
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVE

Agesa Hayat Ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %197.29
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVP

Agesa Hayat Ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %122.53
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay

Fon Bilgilendirme