Avivasa Emeklilik ve Hayat B.R.I.C Ülkeleri Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - AVR

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT B.R.I.C ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVR

Risk Değeri Önerilen Vade
6 / 7 Orta - Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%15 BIST-KYD Repo (Brüt) + %20 Sao Paulo Stock Exchange 50 Index + %20 MOEX Blue Chip Net Total Return (Non-Resident) Index + %25 GETIRI_HANGSENG (AK) + %20 GETIRI_SENSEX (AK)
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
190.839.278 0.043647 2,24 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.