Anapara Koruma Amaçlı Fonlarımız

Alım Vade Fiyat
  • Koruma amaçlı fonlarda alım halka arz yoluyla yapılır.
  • Halka arz sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
  • Halka arz süresince toplanan teklifler Ak Portföy Para Piyası Fonu ile değerlendirilecektir.
  • Halka arzın son günü saat 12:30'a kadar verilen talepler iptal edilebilirken bu saatten sonra verilen emirlerin iptali söz konusu olmayacaktır.
  • Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. iş günlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
  • Vade bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
  • Fon vadesinden önce yapılan satışlarda anapara koruma hedefi bulunmamaktadır.
  • Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda vade sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. iş günü fon fiyatı ilan edilir.
  • Fon fiyatlarını yatirimci.akbank.com.tr ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.

 

  Anapara Koruma Amaçlı Fonlar Diğer Yatırım Fonları

* Anapara Koruma Amaçlı yatırım fonlarında vadesinden önce satım yapılması halinde fona bağlı olarak erken çıkış komisyonu uygulanabilir.
** Fonun vadesinden önce satım yapılması halinde anapara koruması sağlanamayabilir.

Vade Vardır Yoktur
Fiyat Ayda 2 kez açıklanır Hergün açıklanır
Alım Halka Arz Süresince Her gün
Satım Ayda 2 kez* Her gün
Anapara Koruma Hedefi Vardır** Yoktur
Vergi Vardır Vardır

 

Ak Portföy Anapara Koruma Amaçlı Fonları riskli bir varlığa riskten korumalı bir biçimde yatırım yapma imkanı sunarlar. Fonların yöneticisi olan Ak Portföy Yönetimi, hergün yurtiçi ve yurtdışı piyasaları uzman ekibi ile izleyerek belirli bir vade sonunda getiri potansiyeli olduğunu düşündüğü varlıkları seçer.

Varlık seçiminin ardından, getiri hedefine yönelik olarak yatırımcıların bu varlığın getirisinden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak opsiyon stratejisi belirlenir. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları tarafından yüksek nota sahip yabancı kuruluşlar arasında opsiyon sözleşmeleri yapılır.

Ak Portföy Yönetimi, opsiyon karşı tarafının seçilmesinde opsiyon fiyatlarının yatırımcıların lehine gerçekleşmesi için gerekli pazarlıkları yapar ve en uygun fiyat veren karşı taraflardam biri ile sözleşme imzalanır. Opsiyon seçiminde yatırımcıların vade sonunda yatırım yapılan varlığın getirisinden maksimum düzeyde yararlanması amaçlanır.

Vade sonunda yatırımcıların her koşulda anaparalarını geri almaları için ise opsiyon sözleşmesi ile berabar sabit getirili menkul kıymetlere de yatırım yapılır. Anapara korumalı fon yatırımcılarının getirilerinin arttırılması amacı ile Özel Sektör Tahvillerine de yatırım yapabilmektedir. Ak Portföy Yönetimi Anapara Korumalı Fonların portföyüne Devlet Tahvilleri veya Özel Sektör Tahvillerini alarak alternatiflerine göre daha avantajlı bir sabit getirili menkul kıymete yatırım yapılmasını da sağlamaktadır.