Fon Fiyatları

Getir
İki tarih arasında getiri hesapla

Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki tatil günleri gibi faktörlere bağlı olarak internet sitemizde günlük açıklanan fon fiyatlarından farklı olabilir.
İşlemlere konu olan fon fiyatları, ilgili SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak işlem yapılan fon dağıtım kuruluşlarının sistemlerinde tanımlanmaktadır.
İnternet sitemizde açıklanan dönemsel ve mevduat eşleniği getiriler bireysel yatırımcılar için gösterge amaçlı olup, veri dağıtım şirketlerinden kaynaklı olası hata ve eksikliklerden Ak Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım fonlarının geçmiş dönemlere ilişkin getirileri gelecek dönem getirileri için gösterge değildir.

* Mevduat karşılığı yıllıklandırılmış getiriler alttaki formülle hesaplanmaktadır.
Söz konusu dönemdeki fon getirisi * 365 / (söz konusu dönemdeki gün sayısı) * (100-fon stopaj oranı) / (100-TL aylık mevduat stopaj oranı)
** Tasarruf sahibinin 1 aylık mevduat yatırımı yapması durumunda, 1 günde elde edeceği getiriyi ifade etmektedir.
( ( 1 + Günlük Fon Getirisi) 30 - 1 ) * 365 / 30 * (100-fon stopaj oranı) / (100-TL aylık mevduat stopaj oranı)