AVO

Agesa Hayat Ve Emeklilik Özel Sektör Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatırım Fonu

Ağırlıklı olarak çeşitlendirimiş vade yapısı ve sektörlerden oluşan özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan bu fon ile, oluşabilecek getiri olanaklarından azami şekilde yararlanma fırsatı yakalayın.Geleceğe Yatırım Yapın!

Emeklilik portföyünde özel sektör borçlanma araçlarının yaratacağı faiz getirisi ve değer artışından istikrarlı ve sürekli akımlarla yararlanmayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
AVO
1 / 7
 • 0.057083
 • %0.12278
 • %3.82
 • %23.97
 • %19.28
 • %47.09
 • %84.20
 • Trend
 • Fiyat 0.057083
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.12278
 • 1A %3.82
 • 6A %23.97
 • Yılbaşı %19.28
 • 1Y %47.09
 • 2Y %84.20
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafından ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü görece kolay, faiz getirisi yüksek ve riski az olanlar tercih edilir. Fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancını hedefler. Kredi riski, likidite riski, risk-getiri profili gibi unsurlar incelenerek, fon için en uygun olduğu düşünülen yatırım araçları seçilir. Fonun portföy dağılımı ve yatırım yapılacak enstrümanların seçimi, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak mevzuat çerçevesinde dinamik olarak belirlenebilir. Fon portföyüne dâhil edilecek enstrümanlar seçilirken; portföyde yoğunlaşmayı önleme, sektörel ve vadesel bazda çeşitliliği sağlama ve riskin dağıtılması esasına göre çeşitlendirme hususları dikkate alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak adına, benzer risklere maruz kalabilecek enstrümanların bir kısmı elenebilir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
AkPortföy
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafından ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü görece kolay, faiz getirisi yüksek ve riski az olanlar tercih edilir. Fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancını hedefler. Kredi riski, likidite riski, risk-getiri profili gibi unsurlar incelenerek, fon için en uygun olduğu düşünülen yatırım araçları seçilir. Fonun portföy dağılımı ve yatırım yapılacak enstrümanların seçimi, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak mevzuat çerçevesinde dinamik olarak belirlenebilir. Fon portföyüne dâhil edilecek enstrümanlar seçilirken; portföyde yoğunlaşmayı önleme, sektörel ve vadesel bazda çeşitliliği sağlama ve riskin dağıtılması esasına göre çeşitlendirme hususları dikkate alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak adına, benzer risklere maruz kalabilecek enstrümanların bir kısmı elenebilir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Risk Değeri
1 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 955.990.849,69 TL
Pay Değeri 0.057083
Yönetim Ücreti %1,9
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%70 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
AE2

Agesa Hayat Ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %49.58
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AEK

Agesa Hayat Ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %58.20
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVB

Agesa Hayat Ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları (Abd Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %102.20
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVG

Agesa Hayat Ve Emeklilik Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %91.89
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVK

Agesa Hayat Ve Emeklilik Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %5.05
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay