AVU

Agesa Hayat Ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Emeklilik birikimlerinizde döviz ağırlığını arttırmak ve aynı zamanda yabancı borçlanma araçlarından sağlanacak faiz geliriyle istikrarlı reel getiri sağlayabilir, yurtiçi para ve sermaye piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı portföyünüzü koruyabilirsiniz.Ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz piyasasında oluşabilecek fırsatlardan yararlanmayı hedefleyen, orta vadeli yatırım perspektifine sahip katılımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
AVU
5 / 7
 • 0.214648
 • %0.16332
 • %2.72
 • %25.79
 • %19.24
 • %81.97
 • %121.09
 • Trend
 • Fiyat 0.214648
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.16332
 • 1A %2.72
 • 6A %25.79
 • Yılbaşı %19.24
 • 1Y %81.97
 • 2Y %121.09
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon portföy sınırlamaları itibari ile Rehber'de tanımlanan diğer türlerden herhangi birine girmeyen Değişken fondur. Fon, ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip yabancı kamu borçlanma araçlarına, ve ayrıca T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışında ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bu kapsamda fon portföy değerinin en az %40'ı yabancı kamu borçlanma araçları ile kamu dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır.Yabancı borçlanma araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili borçlanma aracının kredi derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.Öte yandan, fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.Yabancı borçlanma araçlarının işlem gördüğü ikinci el piyasaların büyüklüğü ve derinliği sayesinde, likidite riski de önemli ölçüde azalmaktadır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
AkPortföy
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon portföy sınırlamaları itibari ile Rehber'de tanımlanan diğer türlerden herhangi birine girmeyen Değişken fondur. Fon, ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip yabancı kamu borçlanma araçlarına, ve ayrıca T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışında ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bu kapsamda fon portföy değerinin en az %40'ı yabancı kamu borçlanma araçları ile kamu dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır.Yabancı borçlanma araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili borçlanma aracının kredi derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.Öte yandan, fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.Yabancı borçlanma araçlarının işlem gördüğü ikinci el piyasaların büyüklüğü ve derinliği sayesinde, likidite riski de önemli ölçüde azalmaktadır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Risk Değeri
5 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 560.579.674,14 TL
Pay Değeri 0.214648
Yönetim Ücreti %1,89
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) + %25 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) + %40 TL cinsinden Bloomberg Series-E US Treasury 1 – 3 Yr Bond Index + %25 BIST 30 GETİRİ

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
AE4

Agesa Hayat Ve Emeklilik Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %89.94
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVR

Agesa Hayat Ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %112.16
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay