AZS

Allianz Hayat Ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Emeklilik portföyünüz ile TL cinsi borçlanma araçları ve hisse senetlerine dengeli şekilde yatırım yaparak orta- uzun vadede mevduat üzeri getiri düzenli getiri sağlama imkanı yakalayın.Otomatik katılım sisteminde geçirilen bir yılın sonunda fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri Standart Fonlara yönlendirilir. Fon, getiri hedefine ulaşması için borçlanma araçları ve hisse senetleri ile çeşitlendirilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak borçlanma araçlarından oluşur, düşük-orta risk profilindeki yatırımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
AZS
4 / 7
 • 0.069949
 • %0.28099
 • %6.73
 • %33.02
 • %27.82
 • %82.33
 • -
 • Trend
 • Fiyat 0.069949
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.28099
 • 1A %6.73
 • 6A %33.02
 • Yılbaşı %27.82
 • 1Y %82.33
 • 2Y -
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler Fon portföyünün azami %30'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler; asgari oranı %10 olmak üzere azami %30'u ise BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine yatırılabilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler Fon portföyünün azami %30'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler; asgari oranı %10 olmak üzere azami %30'u ise BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine yatırılabilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Risk Değeri
4 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 487.023.027,16 TL
Pay Değeri 0.069949
Yönetim Ücreti %1,83
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %20 BIST 100 GETİRİ + %60 BIST-KYD DİBS Tüm

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
AVN

Agesa Hayat Ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %80.37
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
HEK

Axa Hayat Ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %75.66
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay

Fon Bilgilendirme