GFH

Agesa Hayat Ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ve/veya yurt dışında kabul görmüş sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan şirketlere yatırım yaparak reel getiri sağlamayı hedefleyin.Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performansları yüksk şirketlere yatırım yaparak orta - uzun vadede yüksek reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
GFH
6 / 7
 • 0.051607
 • %0.35196
 • %9.02
 • %41.47
 • %45.11
 • %147.10
 • %332.07
 • Trend
 • Fiyat 0.051607
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.35196
 • 1A %9.02
 • 6A %41.47
 • Yılbaşı %45.11
 • 1Y %147.10
 • 2Y %332.07
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan yurtiçi pay senetleri, yurtdışı ortaklık payları ile Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikalarına ve sürdürülebilirlik endekslerdeki ortaklık paylarına yatırım yapan Borsa Yatırım Fonlarına yatırılır. Fonun amacı ağırlıklı olarak Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performansları yüksek şirketlere yatırım yaparak orta uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket etmektir. “Sürdürülebilirlik yatırımı, genellikle ESG (“Environmental, Social, Governance”) (“Çevresel, Sosyal ve Yönetişim İlkelerine Dayalı”) yatırım kavramıyla aynı anlamlı kullanılmaktadır.” Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makroekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini önemli ölçüde etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla ortaklık payı ve borsa yatırım fonları seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon, ayrıca izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında yer alacaktır

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan yurtiçi pay senetleri, yurtdışı ortaklık payları ile Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikalarına ve sürdürülebilirlik endekslerdeki ortaklık paylarına yatırım yapan Borsa Yatırım Fonlarına yatırılır. Fonun amacı ağırlıklı olarak Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performansları yüksek şirketlere yatırım yaparak orta uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket etmektir. “Sürdürülebilirlik yatırımı, genellikle ESG (“Environmental, Social, Governance”) (“Çevresel, Sosyal ve Yönetişim İlkelerine Dayalı”) yatırım kavramıyla aynı anlamlı kullanılmaktadır.” Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makroekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini önemli ölçüde etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla ortaklık payı ve borsa yatırım fonları seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon, ayrıca izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında yer alacaktır
Risk Değeri
6 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 2.483.920.587,6 TL
Pay Değeri 0.051607
Yönetim Ücreti %2,2
Karşılaştırma Ölçütü

%75 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %15 SP500 ESG Endeksi Total Return Endeksi (AK)

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
AEB

Agesa Hayat Ve Emeklilik Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %223.16
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AEH

Agesa Hayat Ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %172.34
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay
image description
AVH

Agesa Hayat Ve Emeklilik Bıst Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %155.23
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay