YZD

Allianz Yaşam Ve Emeklilik İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Emekliliğinizde teknoloji ana temasıyla çeşitli sektörlere yatırım fonu katılma payı aracılığıyla yatırım yapın.Portföyünde büyüme amaçlı yüksek reel getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
 • Trend
 • Fiyat -
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün -
 • 1A -
 • 6A -
 • Yılbaşı -
 • 1Y -
 • 2Y -
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılmaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere yapay zeka, e-ticaret, sağlık, turizm, tarım ve gıda, alternatif enerji, metaverse, dijital oyun, yarı iletkenler gibi yükselen sektörlere yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Ayrıca, makroekonomik koşulların değişkenliği çerçevesinde dönüşüm öncelikli tematik yatırımlarla birlikte temettü endeksi fonları, BIST 100 dışı şirketler fonları, ihracatçı şirketler fonları gibi fon türlerine de yatırım yapılabilecektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde yeni ekonomi ve dönüşüm ekonomisi temalı yatırımlara ağırlık verilir. Fon portföyünde yatırım yapılacak varlık çeşitlendirmesiyle portföyün yoğunlaşma riskleri azaltılır. Teknoloji temasında enformasyon teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörü, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri, block zincir teknolojileri, metaverse, medikal teknoloji, biyoteknoloji, yapay zekâ teknolojileri, elektronik ticaret, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, teknolojik donanım, yazılım, telekomünikasyon, gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Karbon emisyonunu azaltıcı yeni enerji çözümleri, verimlilik ve konfor sağlayıcı akıllı altyapılar ile sağlık, turizm, tarım ve gıda, dijital oyun, eğlence ve benzeri öncelik taşıyan sektörlere ilişkin yatırım fonu ve borsa yatırım fonları seçim ve yatırım kümesinde yer alır.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılmaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere yapay zeka, e-ticaret, sağlık, turizm, tarım ve gıda, alternatif enerji, metaverse, dijital oyun, yarı iletkenler gibi yükselen sektörlere yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Ayrıca, makroekonomik koşulların değişkenliği çerçevesinde dönüşüm öncelikli tematik yatırımlarla birlikte temettü endeksi fonları, BIST 100 dışı şirketler fonları, ihracatçı şirketler fonları gibi fon türlerine de yatırım yapılabilecektir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde yeni ekonomi ve dönüşüm ekonomisi temalı yatırımlara ağırlık verilir. Fon portföyünde yatırım yapılacak varlık çeşitlendirmesiyle portföyün yoğunlaşma riskleri azaltılır. Teknoloji temasında enformasyon teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörü, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri, block zincir teknolojileri, metaverse, medikal teknoloji, biyoteknoloji, yapay zekâ teknolojileri, elektronik ticaret, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, teknolojik donanım, yazılım, telekomünikasyon, gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Karbon emisyonunu azaltıcı yeni enerji çözümleri, verimlilik ve konfor sağlayıcı akıllı altyapılar ile sağlık, turizm, tarım ve gıda, dijital oyun, eğlence ve benzeri öncelik taşıyan sektörlere ilişkin yatırım fonu ve borsa yatırım fonları seçim ve yatırım kümesinde yer alır.
Risk Değeri
5 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 849.960.968,56 TL
Pay Değeri 0.028226
Yönetim Ücreti %1,65
Karşılaştırma Ölçütü

%30 BIST 100 GETİRİ + %50 S&P 500 Endeksi (Net Total Return) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı