AEI

Agesa Hayat Ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Devlet katkısının yönlendirildiği bu fon ile birikimleriniz ağırlıklı olarak Hazine ve Mliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Oluşabilecek dalgalanmaları düşük miktarda fon fiyatına yansıtan bu fon ile enflasyona karşı istikrarlı getiri sağlama imkanı yakalabilirsiniz.Kısa vadeli sabit getirili borçlanma araçları ile dalgalanmaların arttığı piyasa dönemlerinde temkinli olmayı ve tercih eden, düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

 • BES yatırımı için Ak Portföy uzmanlığı.
 • Her risk seviyesine uygun ürün çeşitliliği.
 • Akbank ve diğer tüm bankalardan yatırım imkanı.
AEI
5 / 7
 • 0.060098
 • %0.39927
 • %8.32
 • %33.66
 • %31.99
 • %86.19
 • %177.82
 • Trend
 • Fiyat 0.060098
 • Önerilen Vade 12 Ay
 • Gün %0.39927
 • 1A %8.32
 • 6A %33.66
 • Yılbaşı %31.99
 • 1Y %86.19
 • 2Y %177.82
Yatırım Yapılan Varlıklar

Fon, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı payının değerlendirildiği fondur. Fon, portföyünün en az %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15'ini Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari %10'u BİST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %20'sini ise Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabına ve azami % 5'ini BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemlerine yatırır.

Trend
Önerilen Vade
12 Ay

Fon Künyesi

Fon Yöneticisi
Yatırım Yapılan Varlıklar
Fon, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı payının değerlendirildiği fondur. Fon, portföyünün en az %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15'ini Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari %10'u BİST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %20'sini ise Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabına ve azami % 5'ini BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemlerine yatırır.
Risk Değeri
5 / 7
Önerilen Vade 12

12

Fon Büyüklüğü 22.241.159.835,73 TL
Pay Değeri 0.060098
Yönetim Ücreti %0,36
Vergi %0
Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST 100 GETİRİ + %15 BIST 30 GETİRİ + %30 BIST-KYD DİBS Uzun + %30 BIST-KYD DİBS Orta + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Varlık Dağılımı

Güncel Fon Dağılım Oranı

Fon Performansı

Bu Fonlar da İlginizi Çekebilir

image description
FYL

Agesa Hayat Ve Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

 • Son 1 Yıl Fon Getirisi %105.02
 • Risk Değeri
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Önerilen Vade 12 Ay