Avivasa Emeklilik ve Hayat Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu - AVH

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVH

Risk Değeri Önerilen Vade
6 / 7 Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%80 BIST TEMETTÜ GETİRİ + %10 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
96.897.469,51 0.055723 1,9 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.