Avivasa Emeklilik ve Hayat Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu - AVJ

image description

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVJ

Risk Değeri Önerilen Vade
2 / 7
Karşılaştırma Ölçütü
%30 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %70 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
50.032.688,44 0.016792 0,85 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.