Avivasa Emeklilik ve Hayat Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu - AVY

image description

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU - AVY

Risk Değeri Önerilen Vade
4 / 7 Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%40 BIST 30 GETİRİ + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %25 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
40.842.762,62 0.041915 1 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.