Axa Hayat Ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu - HEP

image description

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU - HEP

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %60 BIST-KYD Repo (Brüt) + %15 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
60.239.964,77 0.022929 1 %
Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.