Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - IUG

image description

AK PORTFÖY YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU - IUG

Risk Değeri Önerilen Vade
/ 7
Karşılaştırma Ölçütü
Fon Büyüklüğü TL Pay Değeri TL Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
11.024.303,59 1.088659 � %
Fon Varlık Dağılımı

Brüt Getiri, yalnızca fon yönetim ücretini içerir. Fona dair diğer giderleri içermemektedir.