Bizden Haberler

Güncelleme Tarihi : 30 Oca 2018

2008 yılından bu yana Ak Portföy’de Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Ali Ersarı, Ak Portföy Genel Müdürlüğü görevini devraldı. Ak Portföy’de emeklilik ve yatırım fonları yönetimi, portföy yönetimi, strateji ve varlık dağılımı, yapılandırılmış ürünlerden sorumlu olan Ersarı, sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarında üst düzey kademelerde yöneticilik yapan Ersarı, Ak Portföy’e katılmadan önce Royal Bank of Scotland Hazine Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

Lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde yapan Ersarı, inşaat mühendisliği yüksek lisansını yine ODTÜ’de, MBA derecesini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı.

Güncelleme Tarihi : 5 Eyl 2017

Yatırımcılarının tasarruflarını "güven ve yüksek performans" prensibiyle yönetmeyi temel ilke olarak benimseyen Ak Portföy'ün başarıları, uluslararası düzeyde de dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen finans dergilerinden World Finance, “Emeklilik Fonu Ödülleri 2017 – (Pension Fund Awards 2017) ” kapsamında, Ak Portföy’ü “Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi” seçti.

World Finance, prestijli ödüllerin açıklandığı son sayısında, dünyada 60 yaş üstü nüfusun 1950 yılında yüzde 8 düzeyindeyken, 2017'de yüzde 12'ye yükseldiğine dikkat çekti. Kurum, bu oranın 2050 yılında yüzde 22 ile neredeyse iki katına çıkacağını vurgulayan yazısında, yatırımcıların emeklilik dönemlerindeki yaşam standartlarının korunması açısından emeklilik tasarruflarının ve bu tasarrufları yönetmenin gittikçe önem kazandığını belirtti.

Alp Keler: “Başarı çok bileşenli bir denklem”

Ak Portföy olarak, World Finance, “Emeklilik Fonu Ödülleri 2017 – (Pension Fund Awards 2017)” kapsamında, “Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi” seçilmelerini, "... Bu ödülü almak bizim için tesadüf olmadı... Güçlü organizasyon ve takımımız , profesyonel yatırım süreçlerimiz ve entegre risk yönetimi çok önemli kriterler” diye açıklayan Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, CFA,

"Başarı,çok bileşenli bir denklem. İşin birinci kısmında, teknik kabiliyetleriniz ve süreçleriniz var. Diğer tarafta ise müşterinizin gereksinimlerini anlamak ve stratejik bir çözüm ortağı olmak. Pazardaki algınız, konumlanmanız ve temel stratejiniz büyük bir oyuncu olarak önemli.

Birçok varlık sınıfında yatırım hizmeti sunarak her bir varlık sınıfı için alanında uzmanlaşmış, uluslararası yatırım tecrübesine sahip, dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik altyapılarını oluşturmuş ve uluslararası sertifikasyonlara sahip insan kaynağımız ile en etkin şekilde portföy yönetimi süreçlerini yürütüyoruz. Yatırım süreçlerimizde güncel makroekonomik ve finansal gelişmeler ışığında niteliksel ve sayısal analizler gerçekleştirilerek oluşturulan farklı vadelerdeki stratejiler ve doğru risk-getiri bakış açısı ile optimal varlık seçiminin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Global standartlardaki yatırım süreçleri entegre risk yönetim anlayışı ile desteklenirken, İç Kontrol Sistemleri ile tüm yapı, portföy yöneticilerinden bağımsız olarak denetleniyor. Yaratılan etkin organizasyon yapısı sürdürülebilir yüksek performansa dönüşüyor. Ak Portföy bu yapısıyla portföy yönetim sektörünü global standartlara taşıyor” dedi. 

“Emeklilik fonları finansal sistemin kalbidir.”

Emeklilik fonlarını, “tüm dünyada uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılayan temel yapı taşı“ olarak nitelendiren Alp Keler, "Orta ve uzun vadeli yatırımların yönlendirildiği bu enstrümanlar piyasaların istikrarına önemli katkılarda bulunduğu gibi, kamu ve özel sektöre ciddi kaynak sağlayarak ekonomimizin gelişmesine destek olurken yatırımcılarına da bu gelişmeden pay alabilmelerini sağlıyor" dedi.

“Son iki yıldır ortalama fon getirileri beklentilerin ve enflasyonun oldukça üzerinde”

 Son iki yıldır yüksek reel getiri sağlayan emeklilik sistemi özellikle Türkiye ekonomisinin iyi performans gösterdiği dönemlerde yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son iki yılda ortalama getiriler %22,5 olarak gerçekleşirken enflasyon %15,1 oldu.*

Türkiye’nin ilk Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları da Ak Portföy’den...

Gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, emeklilik yatırımlarında alternatif enstrümanlara ihitiyacımız var. Ak Portföy olarak, farklı varlık sınıfları ve temalarda yeni ürünleri sürekli geliştiriyor ve  sektörün en geniş yatırım evrenini yatırımcılara sunuyoruz. Gayrimenkul ve Girişim sermayesi yatırım fonları da bunlara örnek. Gayrimenkule yatırım yapmak Türk insanının genlerinde var. Bu motivasyonu göz önünde bulundurarak, global emeklilik fonlarında ideal bir portföy çeşitlendirme aracı olan bu önemli varlık sınıflarını Ak Portföy’ün yatı­rım fonu evrenine ekledik”. 

“Girişim sermayesi açısından bakıldığında ise Türk yatırımcısının dinamik, girişimci yapısı göz önüne alındığında, bu girişimlerin sermayelendirilmesine dayalı araçlara odaklanarak sektörde bir ilk olan "Ak Portföy Girişim Sermayesi Fonu"nu kurduklarına işaret eden Keler, "Fon, inovatif, yüksek büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere doğrudan sermaye desteği sağlayarak ortak oluyor. Böylece Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yaratılan sermaye desteği ve sinerji ile büyüyen bu şirketlerin artan değerini fon sahiplerine yansıtmayı hedefliyor" dedi. 

*31 Temmuz 2017 itibarıyla

Güncelleme Tarihi : 5 May 2017

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI İLE AK PORTFÖY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (GSYF)

Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de SPK mevzuatına uygun ilk Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu kurmuştur. Bu fonla, yatırımcılar sermaye piyasalarındaki ürünlere alternatif olarak halka açık olmayan şirketlerin sermayelerine yatırım yapma fırsatı yakalarken, şirketlerimiz de halka açılmadan sermaye kaynağına ulaşabilecekleri ek bir finansman alternatifine kavuşmuşlardır. İhracata dönük, inovatif yönü kuvvetli şirketleri odağına koyan bu fon sayesinde, yatırım yapılan şirketlerin de sermaye piyasaları ile tanışması sağlanacak, kurumsallaşma süreçleri başlatılacaktır.

Türkiye Sermaye Piyasalarında bir ilk:

Güneş Enerjisi Yatırımı ile, bu fonun yatırımcısı olan Bireysel Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri gibi Kurumsal Yatırımcılar ilk defa devlet alım garantili, öngörülebilir nakit akışı olan ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi kullanılan temiz ve yenilenebilir bir enerji projesine sermaye ortağı olma fırsatını yakalamışlardır.

Toplamda 28 MW büyüklüğünde kurulu güce ulaşması hedeflenen Günışığı A.Ş., ilk fazda Denizli’de 5,6 MW kurulu gücündeki santralleri devreye almış, 2,3 MW büyüklüğündeki santrallerde de inşa aşamasındadır. Denizli Bekilli’de kurulu tesisimiz an itibarıyla elektrik üretmektedir.  

Güneş Enerjisi Yatırımı ile GSYF;
- Ülke ekonomisine,
- Güneş Enerjisi – yenilenebilir enerji olması nedeniyle cari açığımızın finansmanına,
- Sermaye piyasalarımızın derinleşmesine katkı sağlamaktadır.

Beraberinde, Bireysel Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri gibi Kurumsal Yatırımcılar da bu proje sayesinde ilk kez, ülkemizde uzun vadeli projelere yatırım yapabilme imkanına kavuşmaktadır.

Bu yatırımın ve modelin, yeni kurulan Türkiye Varlık Fonu için de emsal teşkil edeceği düşünülmektedir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Felsefemiz:
Hedefimiz orta ve ileri aşamadaki, pozitif kâr üreten KOBİ’lere yatırım yapmak.
Ana yatırım stratejimiz : Saygın ortaklar ve iyi yönetim.
Büyüme potansiyeli yüksek, yüksek rekabet gücü olan, öngörülebilir çıkış senaryosu olan ve Ak Portföy sinerjisi yaratabildiğimiz şirketlerle ilgileniyoruz.

Bu kapsamda odağımız;

1. İhracata dönük şirketler. İhracat özelliği olan üretim, oto yan sanayi, gıda, teknik, tekstil gibi sektörlerde, global pazarlarda rekabet edebilecek ve markalaşabilecek şirketler.

2. İnovasyona dönük, Ar-Ge kasları kuvvetli, inovasyon yönleri güçlü teknoloji ve yazılım sektörlerindeki şirketler.

3. Yan hizmetler. Enerji ve sağlık gibi büyük yatırımların yapıldığı sektörlerde, bu ana sektörü besleyecek yan alanlarda faaliyet gösteren şirketler.  

4. Fırsat bazlı yatırımlar. Perakende, yenilenebilir enerji, lojistik gibi Türkiye’de yatırım alan sektörler.

AK PORTFÖY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU’ndan “NESNELERİN İNTERNETİ”ne  YATIRIM!

Ak Portföy, nesnelerin interneti ve araç takip sistemleri alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarından Trio Mobil'e %30 ortak oldu.

2011 yılında Nevzat Ataklı ve Barış Özdemir tarafından kurulan Trio Mobil kendi alanında hem donanım hem de yazılım geliştirme yeteneklerine sahip sayılı firmalar arasında yer alıyor. 5.000 kurumsal müşteri ve 75.000 cihaz referansına sahip Trio Mobil bu yatırımla yurtdışına açılarak başarısını bu pazarlarda devam ettirmeyi hedefliyor.

Trio Mobil, donanım ve yazılım deneyimine sahip nitelikli ortakları ile bu alanda yaratıcı çözümler üreten ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan çok önemli bir oyuncu. Şirket, sektörde kısa sürede ilk üç büyük oyuncu arasına girmeyi başardı. İnovatif yönü kuvvetli şirketleri odağına koyan bu fon sayesinde, yatırım yapılan şirketlerin de sermaye piyasaları ile tanışmasını sağlayarak kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunuyoruz. Bireysel Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri gibi kurumsal yatırımcılar da bu projeler sayesinde ilk kez, ülkemizde uzun vadeli projelere yatırım yapabilme imkanına kavuşacaklar.

Güncelleme Tarihi : 27 Nis 2017

Dünyanın dört bir yanındaki hisse senetlerindeki kazançlara ortak olmanızı sağlayan Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonları 31 Mart 2016 – 31 Mart 2017 arasında %37 ile %52 arasında getiri sağladı.

Siz de birikimlerinizin bir kısmı ile, herhangi bir alt ya da üst limit olmaksızın, kendi banka hesabınızdan dilediğiniz fona yatırım yapabilirsiniz.

31 Mart 2016 – 31 Mart 2017 arasında

Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu %47,
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu %52,
Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu %41,
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu %37,
Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu %50

kazandırdı.

 

 

Güncelleme Tarihi : 17 Mar 2017

Tüm dünyada yatırım ve tasarruf güdüsünün arkasında tek bir anlayış vardır; öncelikle varlığı korumak, sonrasında bu varlığı artırarak daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmak ve nihayetinde bunu gelecek nesillere aktarmak...

Bu hedefe ulaşmak için piyasalardaki mevcut ürünler artık tatmin edici sonuçlar doğurmuyor, Girişim Sermayesi (Özel Sermaye) Fonunun başını çektiği alternatif varlık türleri gün geçtikçe portföylerin de vazgeçilmezi haline geliyor.

Paranın kralı, bu motivasyon içinde finans dünyasını şekillendiren Wall Street’e bambaşka bir bakış açısı getiriyor.

David Carey ve John Morris, Blackstone’un Wall Street’te sıradışı yükselişini; Goldman Sachs ve  Morgan Stanley ile aynı kulvarda yer alan güçlü bir kurum haline gelişini daha önce hiç açıklanmamış detaylarıyla aktarıyor.

Efsanevi Blackstone CEO’su S. Schwarzman’ın sektör dinamiklerini yeniden tanımlayarak özel sermaye şirketleri için bir “paradigma değişikliği” yaşattığına şahit oluyoruz. Schwarzman, aldığı cesur kararlarla piyasaların davranışlarını, iş yapış biçimlerini yeniden tanımlıyor. 

Şirketin hikayesinde belli dönüm noktalarına dikkat çekiliyor, alınan stratejik kararlar bir anda benzersiz yatırımlara fırsat sunarken milyonlarca dolar kaybettirme riskleriyle de karşı karşıya getiriyor.

Görkemli bir davetin perde arkasında hazırlanan bir halka arz senaryosunun yer aldığı dönüşüm sürecinde strateji ve zamanlamanın önemine dikkat çekiliyor.

Değişimin gücünü tüm ihtişamıyla gözler önüne seren “ best seller” koleksiyonumuzun bu yeni üyesini sizlerle paylaşmanın heyecanıyla keyifli okumalar dilerim.

Dr. Alp Keler, CFA
Ak Portföy Genel Müdürü

Güncelleme Tarihi : 6 Mar 2017

"Ak Portföy yeni çıkarttığı GSYF fonuyla Türkiye'de ilk kez emeklilik yatırımcısının güneş enerjisi üreten bir tesisin gelirlerine ortak olmasını sağladı. Şimdi bir teknoloji şirketine yatırım yolda."

Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler’in Forbes dergisi röportajına ulaşmak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi : 16 Oca 2017

Ak Portföy BRIC Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu, Türkiye’deki tüm yatırım fonları arasında, %46.1* getiri ile 2016’nın şampiyonu oldu. Fon, 2016’da öne çıkan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin hisse senedi piyasalarına tek işlemle yatırım yapılmasını sağlıyor.  2016’da Türkiye’de 300’e yakın TEFAS yatırım fonu arasında en iyi getiri sağlayan 10 fonun 3’ü de Ak Portföy’e ait. İlk 10’daki diğer Ak Portföy Yatırım Fonları ise,  2016’da emtia ve değerli madenlerdeki yükselişe paralel olarak öne çıkan Emtia Fon sepeti fonu ve Altın Fonu oldu. Emeklilik fonlarında en yüksek getiri sağlayan 10 fonun 3’ü de Ak Portföy yönetimindeki fonlar oldu. Yatırım fonlarına benzer şekilde emeklilik fonlarında da  en yüksek getiri sağlayan fonlar yabancı hisse senedi ve altına yatırım yapan enstrümanlar.

Çoğunluğu nitelikli ürünler olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL varlık yöneten Ak Portföy, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük emeklilik fonu yöneticisi. Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler,CFA, konuyla ilgili açıklamasında; “Bu başarının temellerini Ak Portföy’ün varlık seçimi konusundaki uzmanlığı­, köklü, kurumsallaşmış  yatırım süreçleri ve oturmuş yatırım felsefesi oluşturuyor. İşini uluslararası standartlarda yapan Ak Portföy, 4 farklı global emeklilik şirketine hizmet veren Türkiye’deki tek Portföy yönetim şirketidir.”dedi. Keler, "Türkiye’de ekonominin istikrarlı büyümesi için gelişmiş bir sermaye piyasasına ihtiyaç  olduğuna dikkat çekerek, bunun için olmazsa olmaz koşulun kurumsal yatırımcılar ve portföy yönetimi sektörü olduğunun altını çizdi.

En Geniş Yatırım Evreni

Keler ayrıca; “Ak Portföy olarak söz konusu enstrümanların yönetiminde uluslararası deneyime sahip çok değerli profesyonellerden oluşan bir ekibe sahibiz. Yenilikçi bir yaklaşımla tasarruf sahiplerine Türkiye’deki  tüm bankalardan ulaşabilecekleri çok geniş seçenekler sunuyoruz. Değerli madenlerden özel sektör tahvillerine, çeşitli temalardaki yurtiçi hisse senetlerinden ABD, Avrupa, Asya piyasalarına yatırım yapan ürünlere ve faizsiz getiri sağlayan enstrümanlara kadar en geniş yatırım evrenine sahibiz. Bu dev yatırım evreni ile varlık çeşitlendirme konusunda tasarruf sahibinin alternatiflerini artıyoruz” dedi.

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesinde 2 yılda 1 milyar TL varlık büyüklüğü hedefliyoruz

Ak Portföy, klasik yatırım fonları dışında, yüksek değer artışı ve kira getiri potansiyeli olan ticari gayrimenkullere yatırım yapılmasını sağlayan “gayrimenkul yatırım fonu” ve yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelere doğrudan sermaye sağlayarak yatırım yapan “girişim sermayesi yatırım fonu” gibi sektörde daha önce benzeri olmayan inovatif enstrümanlar sunuyor.  

Ak Portföy’ün Türkiye portföy yönetim sektöründe yeni ürün ve inovasyon konularında lider olduğunu belirten Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler; “Türkiye’nin ilk Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi fonlarıyla sektörde yine bir ilki gerçekleştirdik. Bu iki alanda yeni enstrümanların kazandırılması, tasarrufların kısıtlı olduğu ülkemizde bireysel yatırımcının yanı sıra, emeklilik sektöründe biriken kaynağın da üretim ve hizmet sektörlerine doğrudan aktarılması açısından devrimsel nitelikte. Bu fonların ülkemiz ekonomisi, bu varlıkların sahipleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından yepyeni ufuklar açacağına inanıyoruz.  diye sözlerini tamamladı.

 Yatırım fonları detaylı bilgi için

*Rasyonet

Rasyonet, Türkiye yatırım fonu piyasasının veri sağlayıcısı olup söz konusu getiri 31.12.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında fon fiyatındaki değişim oranını ifade etmektedir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Yatırım fonunun performans sunum raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr’de 09.01.2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 12 Eki 2016

Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler’in Fortune dergisi röportajına ulaşmak için tıklayın. (pdf)

Güncelleme Tarihi : 28 Eyl 2016

Türkiye Portföy Yönetim Sektörünün yeni ürün ve inovasyon lideri Ak Portföy’ün kurduğu Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun halka arzı tamamlandı. Sadece nitelikli yatırımcıların yatırım yapabildiği fon yaklaşık 85 Milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı.

Kurumsal ve bireysel tasarruf sahipleri için yepyeni bir yatırım aracı olarak doğan ve gayrimenkul sektörü ile finans sektörü arasında yeni bir köprü kuran fonun, gayrimenkul sektörüne, dolayısıyla Türkiye ekonomisine önemli bir kaynak sağlayacak. 

Fonun kısa süre içerisinde 100 Milyon USD büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Gayrimenkul Fonu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Güncelleme Tarihi : 10 Ağu 2016

Ak Portföy’den Bir İlk: Yatırımcıya Fırsat, Türkiye’ye  Kaynak

Ak Portföy Yönetimi Türkiye’nin ilk Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (GSYF) kurarak bu alanda sektörün öncü kurumu oldu.  Türkiye’nin yüksek büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerine sermaye sağlayacak olan fon, 2 yıl  sürecek dönem boyunca yatırımcı kabul etmeye devam edecek. Emeklilik ve sigorta şirketleri başta olmak üzere, kurumsal yatırımcıların ilgisi ile fon büyüklüğünün, ihraç döneminin sonunda 300 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor. Fon ekonomiye sağladığı doğrudan kaynak ile istihdamı, inovasyonu, ihracatı, kısacası büyümeyi destekleyecek.

Ak Portföy, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile büyüme aşamasındaki ihracat potansiyeli yüksek, teknoloji ve inovasyon odaklı orta ölçekli şirketlere uzun vadeli sermaye sağlıyor. Fon, portföyündeki şirketlerin büyümesine paralel olarak yatırımcılarına artan piyasa değeri üzerinden orta uzun vadede yüksek getiri sağlamayı hedefliyor.

Ak Portföy Girişim Sermayesi fonu gerek yurt içi gerekse yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcıların tasarruflarını fon çatısı altında birleştirerek uzun vadeli bir perspektifle büyüme potansiyeli yüksek şirketlere sermaye olarak aktaracak. Yatırım seçiminde, uzun vadeli sermaye finansmanı sağlandığında yapacağı yeni yatırımlarla, yeni pazarlara girme ve işlerini büyütme konusunda yüksek değer artış potansiyeli taşıyan şirketler hedeflenecek. Firmalara sağlanacak finansman yanında kurumsal yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi alanında verilecek destek ve yönlendirme de firmaların belirlenen hedefleri gerçekleştirebilme olasılığını artıracak.  Fona sağlanan sermaye karşılığı elde edilen şirket ortaklık payları, fon süresi içerisinde (ortalama 5 sene) piyasada ya ticari/stratejik ya da finansal bir alıcıya satılarak ya da halka açılarak nakde dönüştürülecek ve oluşan kar yatırımcılara dağıtılacak.

Yatırımcıya Yüksek Getiri Potansiyeli Ve Vergi Avantajı

Ak Portföy Genel müdürü Dr. Alp Keler bu yeni varlık sınıfı ile ilgili olarak “yatırımcılar, GSYF’ye yatırım yaptıktan sonra, fon süresinin sonunda fondaki tüm varlıkların nakde döndürülmesi sonucunda fonda oluşacak kazancı payları oranında herhangi bir iskonto ve piyasa riskine tabi olmadan geri alabilecekler. Bu yönüyle fon orta uzun vade için cazip bir yatırım alternatifi sunuyor” dedi

Keler fonun gerçek ve tüzel kişilere sağladığı vergi avantajlarıyla ilgili olarak; “GSYF yatırımcıları için önemli vergi avantajları da sunuluyor. Örneğin  tam mükellef tüzel kişiler, GSYF’ye yatırdıkları miktarı dönem karının %10’unu ve öz sermayelerinin %20’sini aşmayacak şekilde vergi matrahlarından indirebiliyorlar. Gerçek kişiler için de avantajlar söz konusu” dedi.

“İnovasyona, teknolojiye, kısacası büyümeye destek olacağız”

Dr. Alp Keler GSYF’nin Türkiye’nin büyümesine katkısına değinerek, sözlerini “bu fonla özel sektör yatırımlarını ivmelendirecek, ülkemizin orta gelir tuzağından hızla çıkabilmesini sağlayacak çok önemli bir araç ekonomimize ve yatırımcılarımıza kazandırılmış oluyor. Ak Portföy bu ürünle özellikle uzun vadeli bir perspektifle yatırım yapabilen emeklilik ve sigorta fonları ile vakıf ve sandıklar için alternatif bir varlık sınıfı yaratmış oluyor. Dünyada emeklilik fonlarındaki varlıkların %5’i girişim sermayesi yatırımlarına yönlendiriliyor. Türkiye’de emeklilik varlıklarının 55 milyar TL’yi aştığı düşünülürse, bu durum sadece emeklilik tarafında başarılı, büyüyen gelecek vaat eden işletmelere doğrudan sermaye sağlanmasında kullanılabilecek yaklaşık 3 milyar TL’lik bir  kaynak olduğunu gösteriyor.” diye sürdürdü.

Keler ayrıca, yatırımcılara risk ve getiri anlamında cazip bir kombinasyon sunan bu yeni enstrümanın aynı zamanda yeni iş hacmi yaratılması, istihdamın artırılması ve yeni yönetim tekniklerinin yaygınlaşması yoluyla ekonomik büyümeye önemli bir destek sağlayacağını vurgulayarak, “Biz ilk adımı attık. Bundan sonrasında girişim sermayesi fonlarının yaygınlaşması ülkemizde ekonomik anlamda yenilikçiliği destekleyecek, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacak ve firmaların dış pazarlara açılması yoluyla ülkemizin rekabetçiliğine ilave katkıda bulunacak” diyerek sözlerine son verdi.

Güncelleme Tarihi : 7 Nis 2016

Ak Portföy, 5 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’nde, 2 değerli ödülle onurlandırıldı. Ak Portföy, Franklin Templeton Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu ile 2015’in “En Yüksek Getirili Yatırım Fonu” ödülünü kazanırken, yönettiği emeklilik fonları hacmiyle 2015’in “En Yüksek Emeklilik Fonları Portföy Büyüklüğü” ödülü de Ak Portföy’ün oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlediği TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni, 5 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. Gecede, 2015 yılındaki aracılık işlemleri, kurumsal finansman işlemleri, saklama faaliyeti, portföy yönetim faaliyetleri, yatırım fonu faaliyetleri, yatırım ortaklıkları ve sermaye piyasası basını gibi toplam 7 kategoride, 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve Birlik Başkanı İlhami Koç’un açılış konuşmalarıyla başlayan ödül törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın yanı sıra sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üst düzey yöneticileri katıldı. Yaklaşık 250 kişinin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde toplam 7 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Kategoriler kapsamında 2015 yılı içerisinde en başarılı faaliyetlere imza atan kurumlara ödülleri dağıtıldı.

· Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi–2015 En Yüksek Portföy Büyüklüğü: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

· Yatırım Fonu Yönetimi–2015 En Yüksek Getiri: Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Franklin Templeton /Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu

Detaylı bilgiler için tıklayın.

Güncelleme Tarihi : 17 Nis 2015

Borsa İstanbul’un portföy şirketleri ve bankaların katılımıyla gerçekleştirdiği imza töreniyle yeni bir finansman yönteminin temeli atıldı. Akbank ve AK Portföy bu yöntem ile KOBİ’lerin kaynak ihtiyaçlarını borçlanma senedi ihracı yoluyla karşılayabilecek. Söz konusu KOBİ tahvillerine Girişim Sermayesi Yatırım Fonları yatırım yapacak.

16 Nisan 2015’te Borsa istanbul’da yapılan imza töreninde Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz  ve AK Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler birar açıklama yaptı.
 
“Büyüme ve istihdama ciddi katkı sağlar...”
 
Protokol imza töreni kapsamında bir açıklama yapan AK Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, modelin tasarlanma sürecinde Borsa İstanbul ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, “KOBİ’lerin sermayeye erişimlerini kolaylaştıracak olan devrimsel nitelikteki bu ürün, işletmelerin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine ciddi katkıda bulunacak” dedi.  Daha yüksek KOBİ finansmanının Türkiye’de büyüme ve istihdama ciddi katkı sağlayacağını ve yöntemin hayata geçmesiyle birlikte bu aracın hızla büyümesini beklediğini belirten Keler, sözlerini “Özel sektör borçlanma araçları piyasası bugün 45 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Özel sektör tahvili yatırım fonları şu an en çok talep gören ensrümanlar haline geldi. Bu durum artık KOBİ’lerin de bu piyasaya ulaşmasının anlamlı hale geldiğini gösteriyor. İşte bu noktada Girişim sermayesi fonları KOBİ’lerimizin finansmanında köprü rolü üstlenecek” diye sürdürdü.
 
“KOBİ’lere yeni bir finansman kaynağı sağlıyoruz...”
 
Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “Bugün gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile KOBİ’ler için yeni bir finansman aracını hayata geçiriyoruz. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu sayesinde KOBİ’ler özel sektör tahvili ihraç edebilecek. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması için alternatif bir destek daha sunduğumuz için mutluyuz. Bu yeni KOBİ finansman yöntemiyle başlangıçta toplamda 1 Milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz.  ” dedi.
 
Güncelleme Tarihi : 3 Nis 2015

Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler’in Fortune dergisi röportajına ulaşmak için tıklayın. (pdf)

Güncelleme Tarihi : 11 Ara 2014

Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler’in The Business Year Röportajına ulaşmak için tıklayın. (pdf)

Güncelleme Tarihi : 29 Nis 2014

Fonlarda son üç yılda en yüksek getiriyi sağlayan fonlar içinde Akbank’a ait dört  fon ilk beş arasında yer aldı. Akbank’ın çıkarmış olduğu B tipi  fonlardan Akbank B Tipi Franklin Temp.Şem. Fona Bağ. Avrupa YMK 2. Alt Fonu yüzde 91 getiri ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 86 ile Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli YBMK Fon’u takip etti. Üçüncü sırada yer alan fon ise yüzde 71,83 ile Akbank B Tipi Franklin Temp.Şem. Fona Bağ. Amerika YMK 1. Alt Fonu ve dördüncü sırada yüzde 60,86 ile Akbank Özel Bankacılık B Tipi T/B (USD EUROBOND)Fonu oldu.

http://ekonomi.milliyet.com.tr/getiri-liginin-zirvesinde-yatirim/ekonomi/detay/1873280/default.htm

Güncelleme Tarihi : 31 Oca 2014

2014 yılı için ekonomik-politik beklentilerin masaya yatırıldığı toplantıda Garanti Yatırım Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Notus Portföy Genel Müdürü Murat Sağman, Finans Portföy Genel Müdürü Tolga Kotan ve Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ersarı bir araya geldi.  Görmek için tıklayınız (PDF)

Güncelleme Tarihi : 31 Ara 2013

Ak Portföy senenin son günlerinde ses getirecek bir organizasyonla alanlarında uzman isimleri biraraya getirerek, misafirleri için özel bir geceye imza attı. 15 dakikalık sunumlarıyla 2013’ün önemli ekonomik gelişmelerini ve yeni yıla dair beklentileri  gözler önüne seren konuşmacılar, 2014’te faiz oranlarından, makroekonomik beklentilere, geleceği belirleyecek toplumsal dinamiklerden, önümüzdeki yıl öne çıkması beklenen finansal hizmetlere kadar pek çok konuda dinleyicileri aydınlattı.

Toplantıda sırasıyla; Akbank Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota, JP Morgan Baş ekonomisti Yarkın Cebeci, Konda Araştırma ve Danışmanlık’tan Bekir Ağırdır ve Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler konuşmacı olarak yer aldı. Gecenin sürprizi ise “Ekonomik Döngüler ve Caz Akımları” dinletisiyle davete renk katan Kerem Görsev oldu. 

Güncelleme Tarihi : 12 Kas 2013

Ak Portföy Yönetimi geçtiğimiz 12 ay içerisinde Anapara Korumalı Fonlar alanında, Türk hisse senetlerinden emtialara, Avrupa endekslerinden Asya endekslerine uzanan geniş kapsamlı, yenilikçi ve başarılı ürünleriyle, Incisivemedia Grubu’na ait Structured Products Magazine tarafından verilen, Structured Products Europe ödüllerinde “Best in Turkey” ödülünü kazanmıştır. 

Güncelleme Tarihi : 11 Kas 2013

Akbank iştiraki Ak Portföy Yönetimi dünyanın en büyük finans piyasalarından biri olan Japonya’ya Ekim’de Sompo Japan Nipponkoa Asset Management’ın kurduğu ilk TL cinsi para piyasası fonunu yöneticisi olarak girmesinin ardından, bu kez de Mizuho Financial Group tarafından kurulan Türkiye Hisse Senedi Fonu’nun yöneticisi olarak ikinci adımı attı.

Güncelleme Tarihi : 30 Eyl 2013

TL cinsi para piyasası  fonu ile, dünyanın en yüksek tasarruf oranına sahip ülkelerden biri olan Japonya’da fon pazarına girdik.

Akbank iştiraki Ak Portföy Yönetimi A.Ş. dünyanın en büyük ve rekabetin en yoğun yaşandığı finans piyasalarından Japonya'ya ilk TL cinsi para piyasası fonuyla girdi. Akportföy yönetimindeki fon, Sompo Japan Nipponkoa Asset Management’ın kuruculuğu ile Türkiye para piyasasını Japonya pazarına açıyor.

Güncelleme Tarihi : 19 Eyl 2013

Ak Portföy Yönetimi CEO’su Dr. Alp Keler son yıllarda Brezilya, Çin ve Türkiye gibi gelişen ülkelerde ekonomi yönetiminin çok ilerlediğini söyledi.

2008 finansal krizinin önemli bir sonuç doğurduğunu, gelişmiş piyasa merkez bankalarının parasal genişlemeye başladığını anımsatan Keler, 22 Mayıs'taki Fed açıklamasının ise gelişen piyasalarda ciddi bir panik yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.

Keler, para çıkışlarının gelişen piyasalar kurlarında olumsuz bir etki yaşattığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Cari açık problemi yaşayan ülkelerde yüzde 10'a kadar kur kayıpları yaşandı. Bunun huzursuzlukla olduğu göz önüne alındığında, özellikle gelişen piyasaların uzun dönemli trendlerde gündemde olacağını düşünüyoruz. Belirli dönemlerde ilgi yüksek olacak, belirli dönemlerde ise daha çok gelişmiş piyasalara ilgi olacak. Biz bunu ani duruştan ziyade, piyasalardaki kısa dönemli bir rahatsızlık olarak değerlendiriyoruz. Parasal genişlemeden geçiş sürecinin zamana yayılacağını düşünüyoruz."

Türkiye'de halka açıklık oranının artırılması gerekliliğine işaret eden Keler, "Belki büyük şirketlerde halka açıklık oranı yüksek ama daha orta ölçekli şirketlerde halka açıklık oranı düşük olduğu için yatırımcı ilgisi de düşük" dedi.

Güncelleme Tarihi : 30 Tem 2013

Euromoney Institutional Investor yayınevinin yayınladığı “Investing in Emerging and Frontier Markets” adlı kitapta Ertunç Tümen’in “Türkiye, 2023 yolunda Doğru Büyüme Modeli” konulu makalesi yayınlandı.

Güncelleme Tarihi : 1 Tem 2013

Akportföy’ün Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı’na Akbank Birebir Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanı Ertunç Tümen getirildi. Ertunç Tümen yeni görevinde yurtiçi ve yurt dışı kurumsal ve bireysel müşterilere dönük ürün, pazarlama ve satış aksiyonlarının geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olacak.

Güncelleme Tarihi : 30 Tem 2013

Haziran 2013 itibariyle Ak Portföy’ün toplam portföy büyüklüğü 10,4 milyar TL’ye ulaşırken toplam Pazar payı ise %16,1 oldu. Emeklilik Fonlarında ilk sırayı alan Ak Portföy, Özel Portföy Yönetimi’nde de %26,1 ile pazar liderliğini korudu.

Güncelleme Tarihi : 27 May 2013

Ak Portföy’ün ana sponsorlarından biri olduğu Gelişim Platformu’nun bu yılki konusu “Yeni Nesil Finans” oldu. Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşması konusunda ortak bir bilinç ve paylaşım oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan zirvede, Türkiye ekonomisindeki değişim ele alındı. Sektörde lider isimlerin konuştuğu platformda, Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler yatırımcıların artık belirli oranda risk almak istediğini, kurumsal yatırımcıların asli görevlerinden birinin bireysel yatırımcıları gözeten ve bir anlamda küçük yatırımcıyı koruyan bir tavır sergilemek olduğunu söyledi. Konuşmasında yatırımcılar ve şirketlerin artık portföy yönetimine daha çok önem verdiğinden bahseden Keler portföy yönetiminin yeni nesil finans anlayışının çok önemli bir ayağı olduğunun altını çizdi.

Güncelleme Tarihi : 14 Mar 2013

Üniversiteler Arası Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması “Investment Research Challenge” Türkiye finali, CFA Society of Istanbul düzenlendi. Başarılı üniversite öğrencilerinin profesyonel iş hayatına katılımlarına destek vermek amacıyla Ak Portföy’ün sponsoru olduğu yarışmanın finali, geniş bir davetli katılımıyla Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekibinin birinci seçilmesinin ardından kendisi de CFA derecesi sahibi olan Eyüp Işık ile birlikte konuşma yapan Dernek Başkanı Eralp Denktaş ve Ak Portföy Genel Müdürü Alp Keler, CFA derecesini tanıtarak profesyonel hayattaki önemini vurguladı.

http://cfasociety.org/istanbul/Documents/CFA%20IRC%202013%20TR%20Final.pdf

Güncelleme Tarihi : 1 Haz 2012

Dünyanın en önde gelen finans yayınlarından  biri olan EMEA Finance, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) bölgelerine yönelik en iyi bankaların ve finans kuruluşlarının değerlendirildiği ve bu yıl 4. kez düzenlenen  bankacılık sektörü ödüllerinde Ak Portföy'ü, ''Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetimi Şirketi'' seçti. 100’e yakın şirketin değerlendirildiği böylesi bir uluslararası ödül programından ödül alan ilk Türk portföy yönetimi şirketi olmak  Akportföy ailesi olarak bizi onurlandırdı.

Güncelleme Tarihi : 1 Haz 2012

Akbank, Groupama Sigorta ve Ak Portföy arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla Groupama Emeklilik’in 612 milyon TL’ye ulaşan 9 adet emeklilik fonunun yönetimini 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Akportföy olarak üstlendik.Bu işbirliği sayesinde Ak Potföy olarak  bireysel emeklilik fonlarında yüzde 20.5 olan pazar payımız da Groupama Emeklilik’in yüzde 3.72’lik pazar payının dahil olmasıyla yüzde 24’ü aştı. Groupama Emeklilik gibi dünyanın önde gelen şirketlerinden biri, müşterilerinin geleceği için büyük anlam ifade eden, onların yaşam kalitelerini belirleyecek olan fonların yönetimi için Türkiye’de Ak Portföy’ü seçti. Bu işbirliği, Türkiye'deki bireysel emeklilik pazarında bugüne kadar yönetilen fonlar bazında gerçekleşen en büyük portföy yöneticisi değişikliğini de temsil ediyor.

Güncelleme Tarihi : 1 Oca 2012

Dünyanın saygın finans yayınlarından World Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen ve uluslararası finans alanındaki en üst düzey ödüller arasında kabul edilen ‘The World Finance Awards’ değerlendirmesi 2011 yılında ilk defa portföy yönetimi alanında da düzenlendi ve ‘2011 Investment Manager of the Year’ kategorisinde Ak Portföy olarak zirvede yer aldık. Bu noktadaki başarımızın sırları World Finance tarafından da belirtildi. Farklı sektörlerden 40.000’in üzerinde temsilcinin kurumsal yönetim, yatırım süreçleri, risk yönetimi, müşteri hizmetleri ve yatırım yönetimi performansı kriterleri ışığında yaptıkları titiz değerlendirmenin yanında Ak Portföy’ün  yenilikçi ürün ve hizmetlerinin, üstün müşteri hizmetleri kalitesinin, Türkiye’deki finans piyasalarının gelişmesi katkının bu ödülü almasında etkili olduğunda etkili olduğu belirtildi. Aynı ödülü 2012 yılında da alarak iki yıl üst üste bu ödülü kazanmış olduk ve bir başka başarıya imza attık.

Güncelleme Tarihi : 1 Eki 2010

Ak Portföy olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Yatırım İlkeleri'ni (SYİ) imzalayarak Sorumlu Yatırım İlkeleri İnisiyatifi'ne üye olan "ilk" Türk portföy yönetim şirketi olduk. İlk olarak 2005 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından temelleri atılan SYİ, yatırımcıların uzun vadeli beklentileri ile toplumun uzun vadeli hedeflerini ilişkilendirerek; sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim kriterlerini yatırım enstrümanı seçim ve değerlendirme süreci içerisine dahil etmeyi amaçlıyor. Bu noktada temel hedef, bu kriterler doğrultusunda şirketlerdeki bilinç düzeyinin yatırımcılar aracılığıyla arttırılması ve finansal hedeflerin etik normlarla birlikte değerlendirilmesi sayesinde sürdürülebilirlik kavramının toplumun her düzeyinde benimsenmesini sağlamak olarak karşımıza çıkıyor. Biz, SYİ İnisiyatifi üyesi olarak, mevcut yatırım süreçleri kapsamına çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim kriterlerini dahil etmeyi, yatırım yapılacak şirketlerden bu konularda uyguladıkları prosedür ve çalışmalar konusunda bilgi talep etmeyi, SYİ İnisiyatifi'ne katılmak isteyen şirketlere yardımcı olmayı ve her yıl SYİ'nin etkinliğinin ölçümlenebilmesi ve gelişim olanaklarının tespit edilebilmesi için gerçekleştirilen raporlama çalışmalarına katılmayı taahhüt ediyoruz.